Ta Ming lü

Ta Ming lü (čínsky pchin-jinem Dà Míng Lǜ, znaky 大明律; česky Zákony Velké Ming) byl soubor zákonů platný v čínské říši Ming od poslední třetiny 14. století do poloviny 17. století. Zákoník představoval důležitou etapu v rozvoji čínského zákonodárství, zahrnoval především normy trestního práva.

Historie sestavení zákoníkuEditovat

Podle čínských historiků roku 1364, budoucí císař Ču Jüan-čang přijal titul krále Wu a svolal poradu, na které vyzval k sestavení zákoníku, přičemž zdůraznil nutnost návratu k zvyklostem dynastií Tchang a Sung.[1] Dne 3. listopadu Ču Jüan-čang jmenoval komisi pro přípravu zákonů () a dekretů (ling), v čele dvacetičlenné komise stanul hlavní rádce („kancléř“) Li Šan-čchang. Dne 23. prosince 1367 komise předložila dvě sbírky zahrnující 285 zákonů a 145 dekretů. Zatímco sbírka dekretů (Ta Ming ling) dále nebyla výrazně revidována a zachovala se prakticky v původním znění, text zákonů z roku 1367 se nezachoval, třebaže po přijetí byl zveřejněn a části týkající se každodenního života lidí vláda shrnula do sborníku Zákony a dekrety se srozumitelnými komentáři (Lü-ling č'-ťie) a rozeslala po prefekturách a okresech.[2]

První rok své vlády (1368) se císař s pomocí konfuciánských úředníků systematicky seznamoval se zákony dynastie Tchang – každý den mu úředníci objasňovali dvacet článků tchangského kodexu. Dne 6. ledna 1374 císař rozhodl o revizi zákonů. Nový kodex sestavovala komise pod předsednictvím ministra trestů Liou Pej-čchiena. Návrhy byly vyvěšovány na stěny galerií paláce, aby mohly být posouzeny úředníky. Práce komise skončila a zákoník císař odsouhlasil ve druhém měsíci (březen – duben) roku 1374. Nová redakce zákoníku sestávala z 606 článků rozdělených na 30 hlav ve 12 oddílech. Zahrnovala:

 • 288 „starých zákonů“, to jest 285 článků kodexu roku 1367 a 3 nedávné doplňky,
 • 36 článků obsahujících normy převzaté z dekretů,
 • 123 článků „převzatých z tchangského zákoníku pro zaplnění mezer“,
 • 31 článků „přidaných v souvislosti s konkrétními případy“,
 • 128 článků „doplňujících zákonů“.

Nový kodex byl schválen a uveden do praxe.[3]

Z iniciativy císaře byl v nejbližších letech kodex místy zpřesňován a opravován.[4] Kromě něho jako zdroje práva sloužily kao (reskripty) císaře, publikované ve v letech 1385, 1386 a 1387 v trojdílné sbírce Jü-č' ta-kao,[5] a li (doplňující rozhodnutí), vydávané jako dočasná opatření korigující platné zákony.[pozn. 1]

Významnou revizi zákoníku provedli roku 1389 na příkaz císaře učenci z akademie Chan-lin a ministerstva trestů. Dokončena byla v osmém měsíci 22 roku éry Chung-wu (srpen – září 1389). Zákoník nyní obsahoval 460 článků v sedmi oddílech ze 30 hlav. Textu předcházelo deset tabulek.[7]

Dne 29. května 1397 byla ukončena práce na nové redakci zákoníku – Ta Ming lü kao (Zákony veliké [říše] Ming [s doplňky z velikých] reskriptů) – do které autoři zanesli některé rozhodnutí z Ta kao, ale číslování článků zachovali. Kodex doplnila nová císařova předmluva.[8]

Kodex z roku 1397 zůstal platným a nezměněným do konce dynastie Ming, nicméně mingští císaři nejednou přijímali doplňující ustanovení. Ediktem z 5. března 1500 byla potvrzena sbírka 279 doplňkových článků, nový sborník z 376 článků byl potvrzen 31. ledna 1551, v redakci z roku 1555 už měl 385 článků, roku 1585 382 článků (polovina z nich byly výnosy publikované po roce 1555). [9]

StrukturaEditovat

V konečné redakci mingský kodex sestával ze 30 hlav seskupených do sedmi oddílů:[10]

 • Oddíl 1. Míry trestů a principy uplatňování zákonů,
  • Hlava 1, 47 článků.
 • Oddíl 2. Zákony [resortu] úřadů. Dvě hlavy.
  • Hlava 2. Pravomoci úředníků. 15 článků (č. 48–62).
  • Hlava 3. Formy úředních listin. 18 článků (č. 63–80) .
 • Oddíl 3. Zákony [resortu] financí. Sedm hlav.
  • Hlava 4. Dvory a povinnosti. 15 článků (č. 81–95).
  • Hlava 5. Pozemky a obydlí. 11 článků (č. 96–106).
  • Hlava 6. Manželství. 18 článků (č. 107–124).
  • Hlava 7. Sýpky a sklady. 24 článků (č. 125–148).
  • Hlava 8. Různé daňové poplatky. 19 článků (č. 149–167).
  • Hlava 9. Peněžní půjčky. 3 články (č. 168–170).
  • Hlava 10. Obchodní transakce. 5 článků (č. 171–175).
 • Oddíl 4. Zákony [resortu] obřadů. Dvě hlavy.
  • Hlava 11. Oběti. 6 článků (č. 176–181).
  • Hlava 12. Normativní ustanovení. 20 článků (č. 182–201).
 • Oddíl 5. Zákony [resortu] vojenství. Pět hlav.
  • Hlava 13. Ochrana paláce. 19 článků (č. 202–220).
  • Hlava 14. Řízení armády. 20 článků (č. 221–240).
  • Hlava 15. Mýta a převozy. 7 článků (č. 241–247) .
  • Hlava 16. Konírny a pastviny. 11 článků (č. 248–258).
  • Hlava 17. Poštovní, dopravní a kurýrní stanice. 18 článků (č. 259–276).
 • Oddíl 6. Zákony [resortu] trestů. Jedenáct hlav.
  • Hlava 18. Krádeže a loupeže. 28 článků (č. 277–304).
  • Hlava 19. Vraždy. 20 článků (č. 305–324).
  • Hlava 20. Rvačky a násilnosti. 22 článků (č. 325–346).
  • Hlava 21. Slovní urážky. 8 článků (č. 347–354).
  • Hlava 22. Spory. 12 článků (č. 355–366).
  • Hlava 23. Úplatkářství. 11 článků (č. 367–377) .
  • Hlava 24. Podvody a padělání. 12 článků (č. 378–389).
  • Hlava 25. Cizoložství. 10 článků (č. 390–399) .
  • Hlava 26. Různé přečiny. 11 článků (č. 400–410).
  • Hlava 27. Věznění a útěky. 8 článků (č. 411–418) .
  • Hlava 28. Odsouzení a uvěznění. 29 článků (č. 419–447) .
 • Oddíl 7. Zákony [resortu] prací. Dvě hlavy.
  • Hlava 29. Výstavba. 9 článků (č. 448–456).
  • Hlava 30. Říční hráze. 4 článků (č. 457–460).

Přílohy uvedené na počátku kodexu:

 • Souhrnné tabulky velikosti trestů za různé zločiny.[11]
 • Tabulky dob a forem smutku po smrti různých příbuzných.[12]
 • Souhrnný seznam trestných činů, klasifikovaných podle typu trestu.[13] Později byl doplněný analogickým soupisem pro doplňková ustanovení.[14])

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Podle N. P. Svistunové je nesprávné tvrzení jiných historiků (А. А. Bokšanina, L. А. Borovkovové), že Ta kao hrály roli zákonodárného kodexu až do roku 1397. Reskripty pouze v řadě případů zákoník doplňovaly.[6]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Да Мин люй na ruské Wikipedii.

 1. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли) Часть 1. Пер. с кит., исслед., примеч. и прилож. Н. П. Свистуновой. М.: Восточная литература, 1997. 576 s. (Памятники письменности Востока, CXIII,1). ISBN 5-02-017664-8. (rusky) [Dále jen Svistunovová]. Překlad první hlavy kodexu (články 1–47). 
 2. Svistunovová, s. 14–18.
 3. Svistunovová, s. 24–27.
 4. Svistunovová, s. 27.
 5. Svistunovová, s. 31–34.
 6. Svistunovová, s. 30.
 7. Svistunovová, s. 27–30.
 8. Svistunovová, s. 35–36.
 9. Svistunovová, s. 36–39.
 10. Svistunovová, s. 28.
 11. Svistunovová, s. 168–189.
 12. Svistunovová, s. 190–214.
 13. Svistunovová, s. 215–242.
 14. Svistunovová, s. 243–303.

LiteraturaEditovat

PřekladyEditovat

 • Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли) Часть 1. Пер. с кит., исслед., примеч. и прилож. Н. П. Свистуновой. М.: Восточная литература, 1997. 576 s. (Памятники письменности Востока, CXIII,1). ISBN 5-02-017664-8. (rusky) Překlad první hlavy kodexu (články 1–47). 
 • Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли) Часть 2. Пер. с кит., исслед., примеч. и прилож. Н. П. Свистуновой. М.: Восточная литература, 2002. 408 s. (Памятники письменности Востока). ISBN 5-02-018106-4. (rusky) Překlad 2. – 10. hlavy kodexu (články 48–175). 
 • The Great Ming Code / Da Ming lu. Překlad a předmluva Jiang Yonglin. Seattle: University of Washington Press, 2005. 416 s. (Asian Law Series 17). ISBN 029598449X, ISBN 9780295984490. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat

OstatníEditovat

 • FARMER, Edward L. Zhu Yuanzhang and early Ming legislation: the reordering of Chinese society following the era of Mongol rule. Leiden: Brill, 1995. 259 s. ISBN 9004103910, ISBN 9789004103917. (anglicky)