TV-MIS je nekomerční křesťansky zaměřená internetová on-demand televize. Vysílání zahájila na podzim v roce 2005. Pořady nabízí výhradně na internetu a zdarma. Databáze pořadů, ze kterých si může divák volně vybírat, je pro přehlednost rozdělena do čtyř programových skupin: MIS 1 – zábava, MIS 2 – vzdělání, MIS 3 – publicistika a dokumenty, MIS 4 – lokální. Má i audio sekci (většinou ve formátu mp3).

TV-MIS
Zahájení vysílání podzim 2005
Provozovatel A. M. I. M. S.
Ředitel Pavel Zahradníček
Země ČeskoČesko Česko
Jazyk čeština
ukrajinština
ruština
běloruština
Oblast vysílání Česko
Ukrajina
Bělorusko
Rusko
internet
Vysílací čas on-demand
Web tv-mis.cz, tv-mis.com

Organizační strukturaEditovat

Provozovatelem TV-MIS je nezisková organizace A. M. I. M. S. se sídlem ve Vranově nad Dyjí, která má právní formu občanského sdružení. Zařízení, které TV-MIS používá, je většinou zapůjčeno od různých subjektů, které její činnost podporují. Náklady na provoz jsou hrazeny z darů diváků, darů členů A. M. I. M. S. a dalších darů a grantů (v roce 2006 a 2007 získala podporou v rámci pastoračních projektů Brněnské diecéze). TV-MIS nemá placené zaměstnance, je založena na práci dobrovolníků.

TV-MIS se dělí na TV-MIS.cz, která nabízí programy v češtině a na TV-MIS.com, jejímž cílem je nabízet cizojazyčné programy. TV-MIS.com se dále dělí na ua.TV-MIS.com (v testovacím provozu nabízí zatím v omezeném množství programy v ukrajinštině), ru.TV-MIS.com (probíhá testování systému v ruštině) a by.TV-MIS.com (probíhá testování systému v běloruštině).

Samotná TV-MIS nemá hlavní sídlo. Je tvořena sítí spolupracovníků, kteří jsou rozptýleni jak na území České republiky, tak na Ukrajině a hledá spolupracovníky v dalších zemích (zejména v zemích bývalého Sovětského svazu). V současné době je mimo ukrajinštinu systém přeložen i do ruštiny a běloruštiny. Spuštění plného provozu v ruštině, běloruštině a dalších jazycích závisí na získání spolupracovníků v daných zemích.

Koordinátorem TV-MIS je katolický kněz Pavel Zahradníček, působící ve FATYMu Přímětice-Bítov. Technickým ředitelem je Radek Svoboda.

ZaměřeníEditovat

Hlavním cílem TV-MIS není v současnosti tvorba vlastních pořadů, ale organizace budování vysílací infrastruktury a koordinace jejího využívání, tak aby tato infrastruktura (servery, přenosové kapacity, programové vybavení, databázové systémy…) mohla sloužit různým subjektům věnujícím se tvorbě pořadů, které vycházejí z křesťanského hodnotového systému. Přitom se snaží dávat svou infrastrukturu k dispozici i křesťanům ze zemí východní Evropy.

Doplňkové projektyEditovat

Serverovou infrastrukturu TV-MIS využívají i další projekty, které jsou s ní propojené. Jde on-line přehrávač křesťanské hudby (JukeBox) a přehrávač duchovních přednášek, seminářů a audioknih (TémaBox) – ten umožňuje přehrávání řadu kompletních nahrávek seminářů (např. katolických kněží jako je Vojtěch Kodet, Pavel Dokládal, Elias Vella, James Manjackal, Joseph Bill). Celkově se jedná o několik stovek hodin audionahrávek.

K dalším zajímavým projektům souvisejícím s TV-MIS patří i Virtuální pouť do Svaté země (svata-zeme.tv-mis.cz). Také ona využívá serverovou infrastrukturu TV-MIS.

Servery TV-MIS využívají i další subjekty: portál pro mládež Signály.cz, webový portál Ukrajinské biskupské konference, portál fatym.com, poute.eu a další…

ZdrojeEditovat

Externí odkazyEditovat