TTT diagram

diagram popisující kinetiku fázové transformace v závislosti na čase při konstantní teplotě

TTT diagram (z angličtiny Time–Temperature–Transformation diagram) popisuje kinetiku fázové transformace v závislosti na čase při konstantní teplotě. V diagramu jsou vykresleny izočáry konstantního podílu krystalické fáze. Na vodorovné ose je vynesen čas, potřebný pro vznik daného podílu krystalické fáze, a na svislé teplota.

Diagram TTT popisující transformaci z taveniny A do fáze B po červené křivce při konstantní teplotě

TTT diagramy se používají pro přípravu výroby skla chlazením z taveniny. Využívají se také při tepelném zpracování ocelí (např. bainitické kalení) nebo při svařování jako diagramy izotermického rozpadu austenitu.

LiteraturaEditovat

  • KRATOCHVÍL, Bohumil; ŠVORČÍK, Václav; VOJTĚCH, Dalibor. Úvod do studia materiálů [online]. Praha: VŠCHT, 2005 [cit. 2011-07-16]. Kapitola Sklo, s. 53. Dostupné online. ISBN 8070805684. 
  • HLUCHÝ, Miroslav; MODRÁČEK, Oldřich; PAŇÁK, Rudolf. Strojírenská technologie. Lektoři Dr. Otakar Bothe a Ing. Ladislav Němec. 3. vyd. Svazek 2. Praha: Scientia, 2002. 173 s. ISBN 80-7183-265-0. S. 81–86. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat