Třináctiletá válka

Tento článek pojednává o válce v 15. století. Možná hledáte: dlouhá turecká válka o válce v 16. a 17. století.

Třináctiletá válka v letech 1454–1466 probíhala mezi řádem německých rytířů, pruskými městy a Polskem.

Třináctiletá válka
{{{alt}}}
Námořní bitva ve Viselském zálivu mezi Řádem německých rytířů na straně jedné a pruskými městy a Polskem na straně druhé
trvání: 14541466
místo: Pomořansko, Prusko, Baltské moře
výsledek: prusko-polské vítězství
Druhý toruňský mír 1466
strany
Královské Prusko Pruský spolek
Polské království Koruna polského království
Řád německých rytířů Řád německých rytířů
Dánsko Dánské království
Livonský řádLivonský řád Livonský řád
Amsterdam Amsterdam
velitelé
Polské království Piotr Dunin

Polské království Jan Bażyński
Polské království Jan Taszka Koniecpolski
Polské království Andrzej Tęczyński
Polské královstvíČeské království Oldřich Červonka
Polské království Maciej Hagen
Polské království Piotr Świdwa-Szamotulski

Řád německých rytířůMoravské markrabství Bernard Szumborski

Řád německých rytířů Heinrich VI. Reuss von Plauen
Řád německých rytířů Ludwig von Erlichshausen
Řád německých rytířů Fritz Raweneck
Řád německých rytířů Kaspar Nostyc
Řád německých rytířůČeské království Oldřich Červonka

V polovině 15. století panovaly hluboké rozpory uvnitř pruského řádového státu mezi řádem německých rytířů, šlechtou a městy, která toužila po vzoru hanzovních měst po větší samostatnosti. V roce 1454 došlo k povstání tzv. pruské jednoty, v níž se roku 1440 spojila západopruská města a šlechta, proti řádu a jeho velmistrovi. Obě strany se snažily získat pomoc polského krále Kazimíra IV. Jagellonského, který se přiklonil na stranu pruské jednoty a přijal vládu nad západním Pruskem. Poté vypukla třináctiletá válka (1454–1466), v níž řád podpořila papežská kurie a císař Fridrich III., některá říšská knížata, především Albrecht III. Achilles, a další vládci, například burgundský vévoda Filip III. Dobrý. Hned v roce 1454 bylo polské vojsko poraženo u Chojnice, ale již roku 1457 dobylo dosavadní pruské sídelní město Marienburg (pol. Malbork). Válka skončila velkým úspěchem polské strany, který byl zúročen v ustanoveních míru sjednaného roku 1466 v Toruni.