Třináctiletá válka

Tento článek pojednává o válce v 15. století. Možná hledáte: dlouhá turecká válka o válce v 16. a 17. století.

Třináctiletá válka v letech 14541466 probíhala mezi řádem německých rytířů, pruskými městy a Polskem.

Třináctiletá válka
{{{alt}}}
Rozložení sil v Pobaltí na konci války v roce 1466
trvání: 14541466
místo: Gdaňské Pomoří, Prusko, Baltské moře
výsledek: prusko-polské vítězství, Druhý toruňský mír
změny území: západní Prusko, patřící dosud k řádovému státu, připadlo Polsku
strany
Královské Prusko Pruská jednota
Polské království Koruna polského království
velitelé
 • Polské království Piotr Dunin
 • Polské království Jan Bażyński
 • Polské království Jan Taszka Koniecpolski
 • Polské království Andrzej Tęczyński
 • Polské království Maciej Hagen
 • Polské království Piotr Świdwa-Szamotulski
 • Polské království Prandota Lubieszowski
 • Polské království Oldřich Červenka
 • Polské království Jan z Valdštejna
 • Královské Prusko Johannes von Baysen
 • Královské Prusko Stibor von Baysen
 • Královské Prusko Ramsza Krzykowski
 • Královské Prusko Otton Machwic
 • Královské Prusko Maciej Kolmener
 • Královské Prusko Szymon Lubbelow
 • Královské Prusko Wincenty Stolle
 • Litevské velkoknížectví Jan Kieżgajło

PříčinyEditovat

 
Polští zbrojnoši a rytíři

V polovině 15. století panovaly hluboké rozpory uvnitř pruského řádového státu mezi řádem německých rytířů, šlechtou a městy, která toužila po vzoru hanzovních měst po větší samostatnosti. V roce 1454 došlo k povstání tzv. pruské jednoty, v níž se roku 1440 spojila západopruská města a šlechta, proti řádu a jeho velmistrovi. Obě strany se snažily získat pomoc polského krále Kazimíra IV. Jagellonského, který se přiklonil na stranu pruské jednoty a přijal vládu nad západním Pruskem. Poté vypukla třináctiletá válka (1454–1466), v níž řád podpořila papežská kurie a císař Fridrich III., některá říšská knížata, především Albrecht III. Achilles, a další vládci, například burgundský vévoda Filip III. Dobrý.

PrůběhEditovat

 
Bitva u Chojnice (1454)

Hned v roce 1454 bylo polské vojsko poraženo u Chojnice, ale již roku 1457 dobylo dosavadní pruské sídelní město Marienburg (pol. Malbork). Válka skončila velkým úspěchem polské strany, který byl zúročen v ustanoveních míru sjednaného roku 1466 v Toruni.