Třecí převody

Třecí převody přenášejí otáčivý pohyb mezi dvěma hřídeli prostřednictvím tření mezi dvěma rotačními tělesy. Silový styk obou částí převodu vyžaduje normálovou sílu, která je podmínkou pro vznik třecí síly.

Třecí převod nepatří mezi přesné převody, protože dochází k tzv. prokluzu. Výsledkem je však plynulý převod bez vznikajících kmitů.

Používá se pro malé výkony a krátkodobý chod, případně vyžaduje chlazení. Prokluz vytváří ztrátu, která snižuje účinnost převodu, způsobuje zahřívání a opotřebení.

Třecí převod s čelními kolyEditovat

 
čelní_třecí_převod.jpg

řevodový poměr v nezatíženém stavu:  

Převodový poměr v zatíženém stavu:  

kde   je skluz, hodnota menší jak 1

Přenášený výkon:

  [W]

Kde   je „normálová“ přítlačná síla a   je součinitel smykového tření.

Třecí převod s kuželovými kolyEditovat

 
kuželový_třecí_převod.jpg

 

Kde   a   jsou vrcholové úhly kuželových kol.

Normálová (přítlačná) síla je šikmá k osám hřídelí a namáhá ložiska v radiálním i axiálním směru.

Třecí variátor – převod s plynule proměnlivým převodovým poměremEditovat

 

Použití: např. třecí šroubový (vřetenový) lis