Třeboňsko

rozcestník na projektech Wikimedia

Označení Třeboňsko se může vztahovat k následujícím územím:

  • Chráněná krajinná oblast Třeboňsko – velkoplošné chráněné území o rozloze 700 km²
  • Turistická oblast Třeboňsko – turistická oblast o rozloze téměř 800 km² sdružující 44 členských obcí
  • Třeboňská pánev – oblast geomorfologického celku o rozloze 1360 km²
  • politický okres Třeboň – historická správní jednotka fungující do roku 1949 (nejprve jako okresní hejtmanství, po roce 1918 jako politické a následně správní okresy)
  • soudní okres Třeboň – historická správní jednotka fungující do roku 1949
  • okres Třeboň – historická správní jednotka fungující do roku 1960 (vzniklá sjednocením správního a soudního okresu Třeboň v roce 1949)