Tětiva (geometrie)

Tětiva

Tětiva je úsečka spojující dva body na kružnici. Tětiva procházející středem je ze všech nejdelší a nazývá se průměrem kružnice. ( Poznámka : průměr kružnice nemůže býti tětivou, neboť čára vznesená z oblouku kružnice vůči jejímu středu, osloví nutně bod. Stane se úsečkou : bod oblouku kružnice - střed kružnice. Průměr kružnice nemůže tedy existovat jako tětiva. )

Dělí kruh na dvě kruhové úseče. Je příslušná konvexnímu středovému úhlu . Pro každou tětivu platí, že její osa prochází středem dané kružnice.

Délka tětivyEditovat

Délka tětivy je   kde   je poloměr kružnice
nebo  

Chord úhluEditovat

Chord úhlu je délka úsečky (tětivy), jež spojuje průsečíky radiálních úseček s obvodem.

Související článkyEditovat