Tětiva (geometrie)

úsečka propojující dva body na kružnici

Tětiva je úsečka spojující dva body na kružnici. Tětiva procházející středem je ze všech nejdelší a nazývá se průměrem kružnice.

Tětiva

Dělí kruh na dvě kruhové úseče. Je příslušná konvexnímu středovému úhlu . Pro každou tětivu platí, že její osa prochází středem dané kružnice.

Délka tětivy editovat

Délka tětivy je   kde   je poloměr kružnice
nebo  

Chord úhlu editovat

Chord úhlu je délka úsečky (tětivy), jež spojuje průsečíky radiálních úseček s obvodem.

Související články editovat

Externí odkazy editovat