Těkavá organická látka

Těkavá organická látka (VOCvolatile organic compound) je organická sloučenina, která je za přítomnosti slunečního záření schopná reagovatoxidy dusíku za vzniku látek, které mohou poškozovat lidské zdraví nebo ozonovou vrstvu.

DefiniceEditovat

Podle pohledu, z jakého těkavé organické látky posuzujeme, existují jejich rozdílné definice:

  • Podle definice UN ECE (United Nations Economic Commission for Europe) je to organická sloučenina, která je za přítomnosti slunečního záření schopna vytvořit fotochemické oxidanty při reakcioxidy dusíku.[1]
  • Podle definice US EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) to jsou organické látky, jejichž tenze nasycených par při 20 °C je rovna nebo větší než 0,13 kPa.

Uvažují-li se těkavé organické látka z hlediska znečištění ovzduší, pak se mezi ně nepočítá methan, který má v ovzduší výrazně delší životnost.

Vliv na lidské zdravíEditovat

Respirační potíže, alergie a dopady na imunitu jsou u kojenců a dětí spojené s VOC a jinými látkami znečišťujícími vnitřní prostředí.

Zdroje VOCEditovat

PřírodníEditovat

AntropogenníEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. HOLOUBEK, Ivan. Chemie životního prostředí III – Atmosféra – (10) – Těkavé organické látky (VOCs) [online]. Masarykova univerzita [cit. 2019-01-09]. Dostupné online. 
  2. Miroslav Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví, 2010

Související článkyEditovat