Systola je termín pocházející z řeckého slova συστολή (sustolē) a znamená stlačení. Systola je část srdečního cyklu, během níž se srdeční komory po naplnění krví stahují a pumpují krev do velkých tepen a do periferie. Při stahu levé komory se krev vypuzuje do srdečnice (aorta) a při stahu pravé komory se krev vypuzuje do plicnice (truncus pulmonalis). Po systole následuje diastola, kdy se srdeční komory uvolní a plní se krví. Trvání systoly v porovnání s diastolou je kratší, při vyšší srdeční frekvenci se systola a diastola zkracuje, diastola se zkracuje více. Při měření krevního tlaku se systolický tlak udává jako první (např. při naměření hodnoty 120/80 znamená hodnota 120 systolický tlak 120 torrů – milimetrů rtuťového sloupce).

Úloha systoly v srdečním cyklu

editovat

Srdeční cyklus je definován jako rytmické střídavé stahování a uvolňování srdečních síní a komor, které slouží k přečerpávání krve do celého těla. Každý srdeční cyklus má diastolickou fázi neboli diastolu, kdy jsou srdeční komory ve stavu uvolnění a plní se krví, která přichází ze žil, a systolickou fázi neboli systolu, při níž se srdeční komory stahují a pumpují krev tepnami směrem k periferii.[1]

Předsíně i komory procházejí střídavě fází systoly a diastoly. Nejprve stah síní přivádí krev do komor, poté stah komor čerpá krev ze srdce do celého těla včetně plic k doplnění kyslíku. Zpočátku jsou síně i komory v diastole a následuje období rychlého plnění komor a krátká systola síní.[2] Komory se naplní krví a výsledný tlak uzavře síňokomorové chlopně. Komory nyní provádějí izovolumickou kontrakci, k níž dochází při uzavření všech chlopní. Touto kontrakcí končí první fáze systoly. Následuje druhá fáze, kdy se okysličená krev čerpá z levé komory přes aortální chlopeň a aortu do všech tělesných systémů a současně se krev chudá na kyslík čerpá z pravé komory přes plicní chlopeň a plicní tepnu do plic. Během systoly opustí každou srdeční komoru 80 až 100 cm3 krve a arteriální krevní tlak dosahuje svého maxima (systolický krevní tlak), u člověka obvykle kolem 90 až 120 mmHg.[3] Po skončení systoly nastává opět komorová diastola.

Celý srdeční cyklus zdravého lidského srdce trvá obvykle 0,8 sekundy. Při obvyklé srdeční frekvenci 75 tepů za minutu trvá systola, kdy dochází k čerpání krve z obou srdečních komor do celého těla, 0,3 sekundy a diastola, kdy se znovu naplní srdeční síně a komory, 0,5 sekundy.[4]

Reference

editovat
  1. Cardiac cycle. Kenhub [online]. [cit. 2024-05-01]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Diastole. www.britannica.com [online]. [cit. 2024-05-01]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Systole. www.britannica.com [online]. [cit. 2024-05-02]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. Diastole | Definition, Role & Diagnostic Values [online]. [cit. 2024-05-01]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat