Systém opevnění je systém pevností, pevnůstek a dalších obranných prvků zbudovaný za účelem obrany určitého rozsáhlejšího prostoru. Může mít formu sítě samostatných pevností (např. síť středověkých hradů) nebo naopak důmyslný liniový či pásmový systém navzájem se podporujících pevnůstek a pevností, jehož účelem je zpomalit nebo zcela zastavit postup útočníka.

Seznam vybraných opevnění editovat