Syndrom hydroperikardu a hepatitidy u brojlerů

Syndrom hydroperikardu a hepatitidy u brojlerů (angl. hydropericardium-hepatitis syndrome, HHS, nebo Angara disease), je akutní onemocnění kura domácího charakterizované vysokou morbiditou a mortalitou, hydroperikardem a nekrotickou hepatitidou. První výskyt syndromu byl zaznamenán v Pákistánu v roce 1987 pod názvem „Angara disease.“[1] Výskyt HHS je pravděpodobně celosvětový.

Za původce syndromu jsou považovány konvenční ptačí adenoviry sérotypů FAV-4 a FAV-8. K přenosu infekce dochází vertikálně i horizontálně, z organismu se virus vylučuje trusem. Konkurentní infekce zhoršují průběh nemoci a zvyšují ztráty. Predispozicí k onemocnění je imunosuprese vyvolávaná faktory infekční i neinfekční povahy.

Nejčastěji onemocní výkrmová kuřata ve věku 3-5 týdnů; popsán byl ale také výskyt u kuřat z rozmnožovacího chovu masného typu (RCHM) a u kuřat nosného typu. Trvání nemoci je asi 9-14 dní, morbidita se pohybuje mezi 10-30 % a denní mortalita může dosahovat až 3-5 %. Od inkluzní hepatitidy drůbeže se liší vyšší mortalitou a častějším výskytem hydroperikardu.

Klinické příznaky nejsou specifické. Pozoruje se náhle zvýšená mortalita, netečnost zvířat a jejich shlukování, načepýřené peří a nažloutlé hlenovité výkaly. Charakteristickým pitevním nálezem je hydroperikard, nekrózy v myokardu, játra zvětšená, křehká, světlé barvy s nekrotickými ložisky a překrvení a edém plic.

Diagnostika, terapie a prevence jsou stejné jako u ostatních adenovirových infekcí ptáků.

LiteraturaEditovat

  • JURAJDA, Vladimír. Nemoci drůbeže a ptactva – virové infekce. 1. vyd. Brno: ES VFU Brno, 2002. 184 s. ISBN 80-7305-436-1. 

ReferenceEditovat

  1. Shane, S.M. a M.S. Jaffery (1997). Hydropericardium-hepatitis syndrome (Angara disease). In: Diseases of Poultry, 10th Ed. (eds. B.W. Calnek et al.), Iowa State Univ. Press, Ames, USA, pp.1019-1022