Svaz komunistických stran – Komunistická strana Sovětského svazu

Svaz komunistických stran – Komunistická strana Sovětského svazu (zkratka: SKS – KSSS, rusky Союз коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза, СКП – КПСС) je federace komunistických stran z postsovětských republik.

Historie editovat

Komunistická strana Sovětského svazu byla politickou stranou, která měla v jednotlivých svazových republikách kromě Ruské SFSR své územní organizace (KS Ukrajiny, KS Běloruska, KS Kazašské SSR, ...). Nejednalo se o samostatné politické strany, i když tak navenek vystupovaly. Měly podobný statut jako Komunistická strana Slovenska v rámci KSČ v letech 1948 až 1990. Pod vlivem Gorbačovovy perestrojky se KSSS na svém 28. sjezdu v roce 1990 transformovala z politické strany na svaz komunistických stran jednotlivých svazových republik. Zároveň se utvořila KS Ruské SFSR, protože v rámci KSSS do té doby neexistovala ruská republiková strana. V listopadu 1991 prezident Boris Jelcin zakázal na území Ruské SFSR činnost KSSS. V roce 1993 se v Moskvě uskutečnil 29. sjezd KSSS, na kterém se strana transformovala do Svazu komunistických stran – Komunistické strany Sovětského svazu. V čele organizace stojí Rada SKS – KSSS.

Předsedové Rady SKS – KSSS:

Členské strany editovat

Stát Název strany Poznámka
  Abcházie Komunistická strana Abcházie zastoupena v parlamentu 5 poslanci
  Arménie Arménská komunistická strana
  Ázerbájdžán Komunistická strana Ázerbájdžánu
  Bělorusko Komunistická strana Běloruska zastoupena v parlamentu 8 poslanci
  Estonsko Komunistická strana Estonska strana je v Estonsku zakázána
  Gruzie Jednotná komunistická strana Gruzie strana je v Gruzii zakázána
  Jižní Osetie Komunistická strana Jižní Osetie zastoupena v parlamentu 8 poslanci
  Kazachstán Komunistická strana Kazachstánu činnost strany pozastavena do dubna 2012
  Kyrgyzstán Strana komunistů Kyrgyzstánu
  Litva Komunistická strana Litvy strana je v Litvě zakázána
  Lotyšsko Komunistická strana Lotyšska strana je v Lotyšsku zakázána
  Moldavsko Strana komunistů Moldavské republiky strana je zastoupena v parlamentu 7 poslanci
  Podněstří Podněsterská komunistická strana strana je zastoupena v Nejvyšším sovětu jedním poslancem
  Rusko Komunistická strana Ruské federace strana je zastoupena ve Státní dumě 42 poslanci
  Turkmenistán Komunistická strana Turkmenistánu strana je v Turkmenistánu zakázána
  Ukrajina Komunistická strana Ukrajiny strana je na Ukrajině zakázána
  Uzbekistán Komunistická strana Uzbekistánu strana je v Uzbekistánu zakázána

Externí odkazy editovat