Svaz židovských zemědělců v Podkarpatské Rusi

Svaz židovských zemědělců v Podkarpatské Rusi byla židovská zájmová organizace a politická strana na území prvorepublikového Československa, respektive na Podkarpatské Rusi. Reprezentovala zájmy židovských statkářů a obchodníků a měla blízko k československým agrárníkům.

DějinyEditovat

Vznikl roku 1921 v době, kdy se na Podkarpatské Rusi začalo formovat politické spektrum. Tehdy zde také vznikla Židovská konzervativní strana jako představitelka ultraortodoxních Židů napojených na hnutí Agudat Jisra'el a Židovská občanská strana v Podkarpatské Rusi napojená na sionistické hnutí a inspirovaná kandidátní listinou Sdružené židovské strany, která se zúčastnila v Českých zemích a na Slovensku parlamentních voleb v roce 1920.[1][2]

V roce 1923 všechny tyto tři politické formace kvůli pocitu vnějšího ohrožení antisemitismem i kvůli společným zájmům na obhajobě židovských ekonomických zájmů vytvořily dočasně zastřešující alianci pod názvem Židovská strana Podkarpatské Rusi. Za agrárníky v ní zasedal Emanuel Guttmann, za ortodoxní Koloman Weiss a za sionisty Alexander Spiegel. V komunálních volbách roku 1923 pak tato společná platforma uspěla v mnoha obcích. V roce 1924 se tato koalice ovšem rozpadla a agrární a ortodoxní proudy se od sionistů oddělily.[3][4]

V doplňovacích parlamentních volbách na Podkarpatské Rusi v roce 1924 agrární a ortodoxní křídlo šlo do voleb jako Židovská demokratická strana, sionisté kandidovali jako Židovská lidová strana. Nástupcem Svazu židovských zemědělců v Podkarpatské Rusi pak v parlamentních volbách v roce 1925 byla Židovská hospodářská strana, v parlamentních volbách v roce 1929 Židovská republikánská strana, která kandidovala coby součást československé argární strany. Tyto proagrárnické konzervativní formace nezískaly zastoupení v parlamentu, ale na lokální úrovni zůstávaly po celou První republiky na východě republiky silným proudem. V zemských volbách v roce 1928 získali židovští republikáni zastoupení v podkarpatoruském zemském sněmu. Sionistický proud pokračoval v existenci jako Židovská strana.[3][4]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Borek, D.: Židovské strany v politickém systému Československa 1918-1938, Moderní Dějiny, 11. svazek. Praha: Historický ústav, 2003. ISBN 80-7286-053-4. Dále jen: Židovské strany. 
  2. Crhová, M.: Politické strany a politika židovské menšiny, Politické strany, 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-178-X. Dále jen: Politické strany židovské menšiny. 
  3. a b Židovské strany. s. 65-201
  4. a b Politické strany židovské menšiny. 965-985