Svatomartinský sněm

Svatomartinský sněm proběhl v Pražském kostele sv. Martina ve zdi 11. listopad22. prosince 1433 za účasti všech husitských svazů a delegace moravské šlechty. Sjezd rozhodl o potřebě dalšího jednání s katolickou církví i o pokračování obležení katolické pevnosti Plzně. Zemským správcem byl zvolen Aleš Vřešťovský z Rýzmburka, čímž se výrazně otupil vliv radikálů z řad táborů a sirotků.