Svatý Jiljí

křesťanský poustevník, světec
Možná hledáte: Kostel svatého Jiljí.
Na tento článek je přesměrováno heslo svatý Egidius. Možná hledáte: svatý Eligius.

Svatý Jiljí (latinsky Ægidius, německy Ägidius, Aegyd, anglicky Giles, francouzsky Gilles, italsky Egidio, polsky Idzi; 640?710?) byl mnich a poustevník, jeden z nejoblíbenějších středověkých světců a jeden ze Čtrnácti svatých pomocníků.

Svatý
Jiljí
Poustevník
Svatý Jiljí s laní
Svatý Jiljí s laní
Osobní údaje
Datum narození640
Místo narozeníAthény
Datum úmrtí710 (ve věku 69–70 let)
Místo úmrtíSaint-Gilles
Místo pohřbeníFrancie
Povolánímnich
Svatořečení
Svátek1. září
Uctíván církvemivšechny křesťanské církve s kultem svatých
Atributylaň, jelen, šíp
Patronkojení a kojících matek, tělesně postižených, žebráků, lesů, kovářů, Edinburghu
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Život editovat

Podle legendy se narodil v Athénách v Řecku jako syn bohatých rodičů. Již jako chlapec projevoval mimořádný zájem o dobročinnost. Když rodiče zemřeli, rozdal všechno jmění chudým a rozhodl se sloužit Bohu v ústraní jako poustevník.

Odplul do Galie a odebral se do Arles k tamějšímu biskupovi, kterým byl tehdy Caesarius z Arles. Ten dva roky vzdělával Jiljího ve víře a v meditacích. Poté odešel Jiljí k řece Gardě, kde žil jako poustevník. Cestou potkal poustevníka Veredema, který jej dále vzdělával ve zbožnosti a křesťanských ctnostech.

Nejprve žili společně, ale o jejich přítomnosti se brzy dozvěděl celý kraj a přicházelo za nimi mnoho poutníků. Jiljí toužil po větší samotě, a tak se odebral do osamělejší části tehdejšího pralesa. Usadil se v jeskyni a podle legendy se živil mlékem ochočené laně.

Panovník, podle legendy vizigótský král Flavius Vamba, na lovu vystřelil na laň, ale omylem postřelil Jiljího. Král si poustevníka oblíbil a na místě, kde jej postřelil, nechal vystavět klášter, jehož se Jiljí stal opatem a řídil jej řeholními pravidly svatého Benedikta.

Jiljí se údajně vydal také do Říma, aby svůj klášter nabídl papeži, a ten mu poskytl výsady a ochranu a daroval mu dvojí dveře z cypřišového dřeva. Jiljí je hodil do Tibery, a když se vrátil do kláštera, našel je, jak na něho čekají na břehu řeky Rhôny.

Patron editovat

Pro zmíněné příhody bývá označován za patrona kojení a kojících matek (laňka), tělesně postižených (zraněn vizigótským střelcem), žebráků (dobročinnost), lesů, kovářů a z méně jasných důvodů i skotského města Edinburgh. Poskytuje přímluvu i v případech epilepsie, rakoviny, duševních chorob, ženské neplodnosti a nočních můr.

Atributy editovat

Jeho nejčastějšími atributy jsou šíp, laň a jelen (jelen je zároveň atributem sv. Huberta a sv. Eustacha, s nimiž proto může být Jiljí nechtěně zaměněn).

Úcta editovat

Svátek má 1. září a s jeho jménem je spojena řada pranostik. Jeho společník Veredemus byl rovněž svatořečen a má svátek 23. srpna.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • KRATOCHVÍL, Josef V. Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém městě v Praze. Praha: Konvent dominikánů, 1926. Dostupné online. Stručný životopis sv. Jiljí. Dějiny kostela sv. Jiljí v Husově ulici na Starém městě pražském. Založení dominikánského řádu, jeho příchod do Čech a usazení v Praze. Památné budovy farního obvodu a náboženské organizace u sv. Jiljí.. 
  • SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 702 s. ISBN 80-7192-304-4. 
  • SLEPIČKA, Martin. Kult populárního raně středověkého světce sv. Jiljí v českých zemích od jeho počátků až po konec středověku. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2022, roč. 13, č. 2, s. 97–119. ISSN 1803-7550. Dostupné online.
  • ZACHOVÁ, Jana. Legendy Wolfenbüttelského rukopisu. Praha: Filosofia, 2010. 210 s. ISBN 978-80-7007-342-1. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat