Otevřít hlavní menu

Svaly krku (lat. musculi colli) jsou svaly uložené v několika vrstvách před krční páteří. Tvoří skupiny různého původu, podle toho jsou i různě inervovány nervy.

Obsah

DěleníEditovat

Sval kožníEditovat

Sval kožní, lat. platysma, je velmi tenký plochý sval v podkoží krku. Vznikl z materiálu mimického svalstva – z 2. embryonálního žaberního oblouku. Je inervován VII. hlavovým nervem, nervem lícním (n. facialis)

Zdvihač hlavyEditovat

Zdvihač hlavy, lat. m. sternocleidomastoideus, leží na stranách krku. Tento mohutný sval je složen ze dvou hlav, které jsou odlišného původu, a proto má i dvojí inervaci. Jeho materiál je společný se svalem trapézovým, tato část je inervována XI. hlavovým nervem, nervem přídatným (n. accessorius), a částečně vzniká z krčních somitů, tato část je řízena nervy krční míchy.

Svaly nadjazylkovéEditovat

Nadjazylkové svaly, lat. mm. suprahyoidei, tvoří kraniální svaly jazylky. Jsou uloženy mezi jazylkou a dolní čelistí. Tvoří dno dutiny ústní a fixují jazylku.

Původ mají trojí:

  • první žaberní oblouk (tzv. mandibulární): m. mylohyoideus, podčelistní bříško dvojbříškatého svalu (m. digastricus); inervace z 3. větve V. hlavového nervu, nervu trojklaného (n. trigeminus)
  • druhý žaberní oblouk (tzv. hyoidní): m. stylohyoideus, krajní bříško sval dvojbříškatý (m. digastricus); inervace ze VII. hlavového nervu, nervu lícního (n. facialis)
  • hypobranchiální materiál: m. geniohyoideus; inervace z krčních nervů cestou spojky XII. hlavového nervu, nervu podjazykového (n. hyppoglossus)

Svaly podjazylkovéEditovat

Podjazylkové svaly, lat. mm. infrahyoidei, jsou uloženy vpředu mezi zadní plochou kostí hrudní, štítnou chrupavkou (hlubší svaly) a jazylkou. Jsou inervovány z krčních míšních nervů (C1–C3) cestou spojky XII. hlavového nervu, nervu podjazykového (n. hyppoglossus). Patří mezi ně m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus, m. omohyoideus. Jejich funkce spočívá ve fixaci jazylky a táhnou ji kaudálně – směrem dolů. Při otáčení krku napínají list krční fascie a udržují tak odpovídající tvar krku a polohu jeho útvarů.

Svaly šikméEditovat

Svaly šikmé, též kloněné, lat. mm. scaleni, jsou svaly rozepjaté od krční páteře šikmo laterokaudálně k prvním dvěma žebrům. K prvnímu žebru se upínají m. scalenus anterior a m. scalenus medius, ke druhému žebru se připojuje m. scalenus posterior. Jsou inervovány z ventrálních větví krčních míšních nervů (C2–C8). Jejich funkcí je uklánět páteř na stranu stahu a otáčet ji na stranu opačnou. Pokud se svaly zapojí párově, předklánějí krční páteř. Dále se účastní dýchání jako pomocné svaly vdechové, zejména při klidném dýchání.

Hluboké svaly krčníEditovat

Hluboké svaly krční, lat. mm. prevertebrae, se nachází vpředu na páteři a mezi příčnými výběžky obratlů. Patří sem m. longus capitis a m. longus colli. Funkcí je uklánět a natáčet krční páteř a tím i hlavu. Tyto svaly jsou inervovány z ventrálních (předních) větví krčních míšních nervů (C1–C8).

OstatníEditovat

Dále sem patří drobné snopečky svalů mezi příčnými výběžky krčních obratlů – mm. intertransversari anteriores cervicis – a dva malé svaly vpředu mezi nosičem (atlas) a lebkou – m. rectus capitis anterior a m. rectus capitis lateralis. Ty jsou inervovány z ventrálních větví krčních míšních nervů. Mají funkci uklánět hlavu a vykonávají drobné balanční pohyby.


ZdrojeEditovat

  • Čihák, R. (2008): Anatomie I. Vyd. druhé, upravené a doplněné. Praha, Grada.