Světelné pero

vstupní zařízení počítače umožňující přenos dat z monitoru přímo do paměti počítače bez použití klávesnice nebo myši

Světelné pero (anglicky light pen) je vstupní zařízení pro počítače, které snímá pozici pera na monitoru ve spolupráci s grafickým adaptérem.

Ukázka použití světelného pera

Popis funkceEditovat

Světelné pero obsahuje fotočlánek připojený k vyhodnocovací jednotce, která je součástí grafického adaptéru. Při přechodu svazku elektronů po stínítku obrazovky v bodě, kam je přiložené světelné pero, zareaguje fotočlánek vytvořením elektrického impulzu. Vyhodnocovací jednotka díky znalosti polohy světelného paprsku určí polohu pera na stínítku.

Na obrázku vlevo je světelné pero, které bylo vyráběno počátkem 80. let 20. stol. v tehdejším Ústavu jaderné fyziky ČSAV pro potřeby zpracování spekter záření gama.  

Poloha pera na stínítku je stanovena takto: Po stisknutí tlačítka (které je obvykle umístěno na povrchu světelného pera) se otevře časové okno, v němž se čeká na okamžik T1, kterým je počátek prvního nového snímku. Tehdy se světelný paprsek nachází v levém horním okraji obrazovky, tj. na počátku prvního řádku obrazového rastru, sestávajícího z R řádek a S sloupců. Odtud paprsek postupně putuje na konec prvního řádku, poté se v čase T2 posune na začátek druhého řádku, atd. Poloha pera se stanoví na základě času, který uplyne mezi časem T1 a časem TX, kdy dochází k zaznamenání elektrického impulzu. V čase TX  se (tlačítkem otevřené) časové okno uzavírá.

Při neprokládaném řádkování a zanedbání zatemňovacích impuzů lze rastrovou pozici pera pR a pS vypočítat  ze vztahů

pR = kR [(TX - T1) div (T2 - T1]) , resp. pS = kS [(TX - T1) mod (T2 - T1)],

kde konstanty kR, resp.  kS závisejí na snímkové frekvenci, hodnotách R a S a na geometrii rastru.

PoužitíEditovat

Světelné pero se používalo i ve videohrách, kde bylo zabudováno do makety zbraně, která pomocí optických členů umožňovala snímání polohy z větší vzdálenosti (avšak s menší přesností).

Světelné pero reaguje pouze na rozsvícené body, což ztěžuje jeho univerzální použití, může mít problémy s průnikem okolního světla do fotočlánku, znečištěním obrazovky a nefunguje s LCD displeji, takže se v současné době příliš nevyužívá a bylo nahrazeno jinými vstupními zařízeními (např. dotekovou obrazovkou).

Související článkyEditovat