částicové fyzice označuje supersymetrie symetrii mezi bosony (částice s celočíselným spinem zprostředkovávající interakce, např. gluon, foton či graviton) a fermiony (částice s poločíselným spinem tvořících hmotu, např. kvarky či elektron). Supersymetrie vyjadřuje dualitu mezi bosony a fermiony, tj. mezi interakcemi a hmotou. Podle supersymetrických teorií má každý fundamentální fermion bosonického superpartnera a naopak. Supersymetrie může být aplikována na kvantovou teorii pole i na standardní model částicové fyziky a v obou případech pomáhá řešit problémy v těchto teoriích. Supersymetrie je úzce svázána s teorií supergravitace a superstrun.

Žádná supersymetrická částice dosud nebyla experimentálně prokázána[1], jde o hypotetické částice.

Reference editovat

  1. OLIVE, K. A., et al. (Particle Data Group). The Review of Particle Physics: Supersymmetric Particle Searches; Supersymmetry, Part II (experiment). Chin. Phys. C [online]. Srpen 2014. Svazek 38, čís. 9:090001. Dostupné online. PDF [1]. PDF [2]. ISSN 1674-1137. DOI 10.1088/issn.1674-1137. (anglicky) 

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat