Supíkovická mozaika

Supíkovická mozaika je unikátní dlažba, která se nachází na chodnících, silnicích a náměstích. Tvoří ji výlučně světlý supíkovický mramor na rozdíl například od pražské mozaiky, kde jsou dva až tři barevné mramory. Supíkovický mramor se těží pouze v Lomu Supíkovice. Je známý pro svoji vysokou tvrdost, která umožňuje jeho použití právě v dlažbě a mozaikách. Jeho charakteristická bílá barva je vlastně škálou barev od světle šedé přes šedobílou až po bílou s pruhy nebo šmouhami. Kamenné krychle mají rozměry 6x6x4 cm, jsou ze 4 stran řezané, pochozí a spodní strana je štípaná.

krychle supíkovického mramoru

Mramor z Lomu SupíkoviceEditovat

Supíkovický mramor se těží pouze v Lomu Supíkovice. Jedná se o jámový čtyřetážový lom na na severním okraji obce Supíkovice v okrese Jeseník v Olomouckém kraji. Obec Supíkovice je od 2. poloviny 19. století známá právě díky dobývání a opracování žuly a mramoru. Toto mramorové ložisko je jako jediné v České republice těženo pomocí lanových pil, které se využívají při těžbě velkých mramorových bloků v Carraře. Hlavní hornina v lomu je světle šedý až šedý krystalický vápenec se šmouhami.

Lom má přibližné rozměry 130 x 100 m a je 30 m hluboký. Bloky kamene jsou po těžbě zpracovány v kamenické dílně v Mikulovicích na výrobky ušlechtilé kamenické výroby. Lom patří společnosti Slezské kamenolomy, která mramor těží a zpracovává.

 
zpracování supíkovického mramoru


OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  • PETRÁNEK, Jan a kol. Encyklopedie geologie. 1.vyd. Praha: Česká geologická služba, 2016. 352 s. ISBN 978-80-7075-901-1
  • Žáček, V. et al. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 14-222 Vidnava. Česká geologická služba. Praha.
  • Geologické lokality - Vyhledávání - Supíkovice - lom na mramor. lokality.geology.cz. Dostupné online.
  • Oficiální stránky obce - Obec Supíkovice - Představení obce. supikovice.cz. Dostupné online.
  • Můj kousek Země: Horniny přeměněné. geology.cz. Dostupné online.

Externí odkazyEditovat