Sukcese je ekologický termín označující vývoj a změny ve složení společenstevekosystému a představy o něm. Rozlišujeme tzv. primární sukcesi, odehrávající se de novo na novém území (čili popisující vznik společenstev) – např. na právě vzniklém sopečném ostrově (atolu), a sekundární sukcesi, která se zaobírá vývojem v již existujících společenstvech – například zarůstání uměle vzniklých a neudržovaných luk.

Začátek sukcese

Princip sukcese editovat

Když rostliny rostou, mění své prostředí například vytvářením většího stínu nebo ovlivňováním úrodnosti půdy. Nakonec se místo stane méně vhodné pro rostliny, které tam právě rostou, a vhodnější pro rostliny s odlišnými požadavky. Protože semena a výtrusy se snadno přenášejí vzduchem, začne se tu dařit mladým rostlinám jiných druhů a celé společenstvo se mění. Nakonec převládne zcela nová skupina rostlin, které zvítězily v boji o světlo, vodu a živiny. S postupem změn vegetace dochází i ke změnám živočišných populací, neboť tím, jak se střídají rostliny, se mění také dostupná potrava a nabízený úkryt pro živočichy.

Přírodní sukcese je řádný a předvídatelný sled změn v rostlinstvu osídlujícím určité území. Tyto změny pokračují tak dlouho, dokud se rostlinné společenstvo v určitém bodě neustálí a není dosaženo takzvaného klimaxového společenstva. Závisí na množství činitelů, zvláště na podnebí a půdních podmínkách, které rostliny patří do klimaxového společenstva. Trávy představují klimaxové společenstvoeuroasijské stepi a v srdci Severní Ameriky; smrky, jedle a jiné severské vždyzelené stromy dominují rozsáhlé oblasti jižně od polárního kruhu, vrcholným stádiem v podmínkách ČR je les.

Jak sukcese začíná editovat

Oheň, sopečné výbuchy, prachové bouře, vichřice, ledovce, záplavy, tedy jakékoliv narušení vegetace může přerušit sukcesi a částečně nebo zcela obnažit půdu a nastavit znovu první stádia sukcese. (Obvykle zůstane na místě zbytek půdy a rostlin.) Prudký výbuch sopky Krakatoa nedaleko ostrova Jáva v roce 1883 zabil veškerý život v okolí tím, že povrch pokryl popelem a pyroklastickým materiálem. Během prvního roku se v popelu začaly objevovat trávy a jiné pionýrské rostliny; během padesáti let se ostrovy úplně pokryly vegetací a složení rostlin bylo téměř nerozeznatelné od složení na ostatních ostrovech v této oblasti. Případ z nedávné doby: obnova porostu v oblasti hory St. Helens na pacifickém pobřeží na severozápadě Spojených státu začala už v době, kdy výbuch sopky ještě dozníval. K přírodním procesům, které utvářejí krajinu, patří také lesní požáry způsobené často bleskem.

Příklady v praxi editovat

Místem, kde lze vidět sukcesi odehrávající se v čase, je např. dvůr anebo opuštěné místo. Když trávník nesečeme pravidelně anebo ponecháme pozemek bez zásahu, objeví se brzy plevele. Nejsou-li plevele s hlubokými kořenovými systémy zlikvidovány, zvítězí v soutěži o vodu a živiny nad trávami. Bez další péče osídlí pozemek časem keře a potom stromy.

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat