Sudety (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Sudety může označovat:

  • Sudety – pohraniční oblasti dnešní České republiky, ve kterých do roku 1945 převažovalo německé obyvatelstvo
  • Subprovincie Sudety – pohoří na severu Česka (Krkonošsko-jesenická subprovincie)
  • Sudetenland (provincie, 1918) – roku 1918 Němci vyhlášená provincie následně obsazená československým vojskem
  • Říšská župa Sudety (1939–1945) – správní útvar nacistického Německa na území obsazeného Československa