SUBITO je služba německých, švýcarských a rakouských knihoven, která je založena na dodávání dokumentů jednotlivcům i knihovnám po celém světě. Patří mezi nejvýznamnější a největší systémy tohoto typu,[1] obsahuje záznamy několika miliónů dokumentů. V České republice je využívána v rámci mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb.[2]

HistorieEditovat

Projekt SUBITO vznikl koncem roku 1994 v Německu jako služba vybraných vědeckých knihoven. Samotný elektronický systém byl spuštěn ve zkušebním provozu koncem roku 1997 a plně funkční byl od roku 1998.[3] Kvůli několika soudním sporům a následným legislativním změnám bylo SUBITO nuceno uzavřít dohody s jednotlivými vydavatelstvími o odvádění poplatků za poskytnuté kopie a implementovat technologii DRM na ochranu dodaných dokumentů proti zneužití.[4] Součástí SUBITA se stala i služba ChinaDirect, která umožňuje dodávání kopií článků ze tří velkých čínských knihoven.

Podmínky službyEditovat

SUBITO je systém pro objednávání a dodávání kopií článků, statí a výpůjček knih. Garantuje vyřízení objednávek do 72 hodin, ale články bývají dodány běžně do 24 hodin. Součástí SUBITA je rozsáhlá bibliografická databáze s podrobnými záznamy dokumentů. Články mohou být dodány elektronicky, faxem nebo poštou. Většina dodaných elektronických kopií je chráněna technologií DRM – dokument je možné 10x otevřít, 2x vytisknout a je dostupný po dobu jednoho měsíce. Za příplatek je poskytováno i expresní vyřízení požadavků.

UživateléEditovat

Použití SUBITA vyžaduje registraci. Uživatelé jsou rozděleni do tří základních skupin a ty pak ještě do kategorií:

 1. nekomerční kategorie (studenti, žáci, členové akademické obce, zaměstnanci výzkumných institucí atd. )
 2. komerční kategorie (institucionální knihovny, živnostníci, zaměstnanci komerčních institucí atd.)
 3. všichni koncoví uživatelé z GALS
 • jednotlivci ze zahraničí
 1. nekomerční uživatelé mimo GALS
 2. komerční uživatelé mimo GALS
 • knihovny
 1. knihovny na území GALS
 2. knihovny z ostatních zemí kromě USA a Velké Británie

Diferenciace uživatelů je nutná kvůli rozdílným cenám a podmínkám poskytování služeb.

CenyEditovat

Výše poplatků za dodání dokumentu je závislá na několika faktorech – kategorii uživatele, druhu dokumentu, rychlosti dodání, různě vysokých licenčních poplatcích (podle vydavatele), způsobu dodání dokumentu a sídla uživatele. Konečná cena je vždy spočtena před objednáním. Souhrnný účet je dodáván v měsíčních intervalech, úhrada je možná bankovním převodem, šekem, kreditní kartou či v hotovosti.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. PLANKOVÁ, Jindra. Charakteristika vybraných zahraničních systémů a služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online], 2007, 11(4) [cit. 2015-01-07]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4045.
 2. SMETANOVÁ, Dana. Elektronické služby typu document delivery ze zahraničních knihoven. In: Seminář o elektronických službách typu document delivery pro pracovníky veřejně přístupných knihoven. Praha: Státní technická knihovna, 1999. s. 43-52. ISBN 80-901287-6-9.
 3. HARTMAN, Jan. Spolupráce mezi německými vědeckými knihovnami a vědeckými knihovnami ve střední a východní Evropě neboli workshop Kooperation zwischen deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken und wisseschaftlichen Bibliotheken in Mittel- undOsteuropa (MOE): B... Informace, 1997, 3/4, s. 18-22. ISSN 1210-8502. Dostupné také z: http://kramerius.lib.cas.cz/search/
 4. Rosemann, U. Subito and German Developments in Copyright Law. In: IFLA Conference Proceedings, 2005, s. 1-5. Dostupné také z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=43915297&lang=cs&site=ehost-live&authtype=shib&custid=s4986598 (licencovaný zdroj)

LiteraturaEditovat

 • VLASÁK, R. Světový informační průmysl. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 341 s.

Externí odkazyEditovat