Suberin je látka příbuzná vosku. Je přítomna v buněčné stěně vyšších rostlin. Je hydrofobní a jeho hlavní funkcí je zabránit, aby voda pronikala do pletiv. V kořenech se ukládá v radiálních a příčných buněčných stěnách endodermálních buněk.

StrukturaEditovat

Molekula suberinu se skládá z polyaromatické a polyalifatické domény. Konkrétní kvalitativní a kvantitativní složení monomerů se liší v závislosti na biologického druhu. Mezi typické alifatické monomery patří α hydroxykyseliny (kyselina 18-hydroxyoktadec-9-enová) a α, ω-dikyseliny (zejména kyselina oktadec-9-endiová). Polyaromatických monomery jsou kyselina hydroxyskořicová a deriváty, jako feruloyltyramin.