Stupnice obtížnosti (extrémní lyžování)

Tento článek je o klasifikaci obtížnosti v extrémním lyžování. Další významy jsou uvedeny na stránce Stupnice obtížnosti.

Existuje celá řada různých stupnic obtížnosti v extrémním lyžování. Každá z nich přistupuje k hodnocení z jiné strany.

  1. Stupnice Blanchére – je založená, stejně jako horolezecké stupnice, na schopnostech uživatelů, tedy lyžařů.
  2. Stupnice Traynard – se naopak věnuje popisu konkrétních a zcela klíčových faktorů jednotlivých sjezdů: sklon, expozice (v tomto případě se rozumí „vzdušnost“ sjezdu), kritická místa (skály, ledovcové trhliny).
Mitterkar v údolí Malfon(Arlberg, Austria)
  • S1terén rovinného charakteru
  • S2 – mírně skloněný terén do 20°, bez strmých úseků
  • S3 – otevřené široké svahy do 35°, někdy i se strmějšími úseky
  • S4 – sklon do 45°, bez větší expozice
  • S5žlaby a kuloáry se sklonem 45° – 55°, nebo 35° – 45° při velké expozici
  • S6sklon nad 50° při velké expozici, jinak víc než 55°
  • S7skoky přes skalní pásy a ledovcové zlomy na velmi strmých svazích

Související články

editovat