Strukturální víceznačnost

(přesměrováno z Strukturální dvojsmysl)

Strukturální dvojsmysl či syntaktický dvojsmysl je založen na struktuře nějakého vyjádření, které odpovídá stromový diagram, což je forma analýzy na úrovni fráze, která může být provedena i ve větším počtu variant. Takovým dvojsmyslem je například vyjádření „staří muži a ženy“.[1][pozn. 1] Pro lepší popis jazyka vytvořil Noam Chomsky trasformační gramatiku.[pozn. 2] Úroveň fráze se opírá o úroveň transformace, což je u níže popisovaného případu pouhé převedení věty „John found the boy studying in the library“ do pasivního tvaru, které generuje rovněž dvojsmysl.

Tedy např. věta

John – found – the boy studying in the library

John – našel – chlapce studujícího v knihovně.

může být chápána též jako

John – found studying in the library – the boy.

John – studující v knihovně našel – chlapce.

Prvnímu chápání věty může být přiřazena posloupnost NP - Verb - NP s objektem „the boy studying in the library“. Druhému chápání věty může být přiřazena posloupnost NP - Aux + V - NP - Comp.[3]

PoznámkyEditovat

  1. Konstrukční homonymie je protikladem významové homonymie, protože při té konstrukční se na jednu větu mohou vztahovat dvě různé sady syntaktických pravidel.
  2. Podle Aristotela, resp. Chomského vzniká jazyk z něčeho a nikoli jako proces. Opírá se tedy o vědomí nějakých pravidel na straně mluvčího i posluchače. Užití těchto pravidel (performance) se však liší od nich samotných a může být často chybné (negramatické).[2] Odtud vznik nesmyslných vět.

ReferenceEditovat

  1. CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury. Překlad Zdeněk Hlavsa, František Daneš a Eva Benešová; Pavel Novák (doslov). Praha: Academia, 1966. Kapitola Explanatorní účinnost lingvistické teorie, s. 84. 
  2. SAMPER, Julián, de Zubiría. Las Competencias Argumentativas. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. S. 69–70. (španělština) 
  3. CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury. Překlad Zdeněk Hlavsa, František Daneš a Eva Benešová; Pavel Novák (doslov). Praha: Academia, 1966. Kapitola Některé transformace v angličtině, s. 80–81.