Stručný filosofický slovník

Stručný filosofický slovník (rusky Краткий философский словарь) byl sovětský slovník za redakce Pavla Judina a Marka Rozentala obsahující hesla z oboru filozofie a osob filozofů. První vydání vyšlo v ruštině roku 1939. Kniha byla nejednou znovu vydána a přeložena do několika cizích jazyků. Česky vydalo knihu Státní nakladatelství politické literatury (1955) jako překlad 4. vydání.

Stručný filosofický slovník
Původní názevKratkij filosofskij slovar‘
PřekladatelJ. Bauer, J. Beránek, L. Boháč, Vl. Bondyšová, Zd. Kirschner, Vl. Rollo, Z. Rozehnalová, L. Šilhánová a V. Veverková
ZeměSovětský svaz
Jazykruština
EdicePavel Judin,
Mark Rozental
Žánrodborná literatura
VydavatelPolitizdat
Datum vydání1939 (1. vydání)
Český vydavatelSNPL
Česky vydáno1955
Typ médiavázané, tištěné
Náklad1 500 000 (4. vydání v Moskvě), 30 400 (české vydání v Praze)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Настоящее, четвёртое, издание «Краткого философского словаря» дополнено рядом новых слов, понятий и терминов, отсутствовавших в предыдущем издании. Пересмотрена с целью улучшения текста часть старых статей, некоторые статьи написаны заново, сделаны необходимые дополнения, отражающие решения XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза. В настоящем издании учтены также критические замечания и пожелания, высказанные в печати и в письмах читателей после выхода третьего издания словаря в 1952 году. Toto čtvrté vydání „Stručného filosofického slovníku“ je doplněno vysvětlením řady nových slov, pojmů a terminů, které v předchozím vydání chyběly. Část starých hesel byla zrevidována, aby se zlepšila, některá hesla byla napsána znovu a byly učiněny nutné doplňky odrážející usnesení XIX. sjezdu Komunistické strany Sovětského Svazu. V tomto vydání se rovněž přihlíží ke kritickým poznámkám a přáním, vysloveným v tisku a dopisech čtenářů ke třetímu vydání slovníku z roku 1952.[1]
— ОТ РЕДАКЦИИ, Poznámka sovětské redakce

V poznámce české redakce bylo uvedeno, že je to první marxisticko–leniniský filosofický slovník v české řeči.[2] Slovník definoval kybernetiku jako „reakční pavědu“ a pranýřoval geopolitiku jako „fašistickou pavědeckou theorii“, ale vysoce hodnotil českého teologa Jana Amose Komenského jako myslitele a pedagoga.

Ukázka z díla editovat

Málem každé heslo slovníku je prodchnuto sovětskou propagandou:

EXISTENCIALISMUS (лат. existentia — bytí, jsoucnost) — úpadkový subjektivně idealistický filosofický směr imperialistické epochy, jehož základním posláním je demoralisovat veřejné mínění a bojovat proti revolučním organisacím proletariátu. ... Tuto reakční filosofii vytvořil dánský tmář Kierkegaard, nepřítel socialismu a demokracie.[3]
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (лат. existentia — существование) — упадочническое субъективно-идеалистическое философское течение эпохи империализма, основное назначение которого — деморализация общественного сознания, борьба против революционных организаций пролетариата. ... Создал эту реакционную философию датский мракобес Кьеркегор, враг социализма и демократии.
NIETZSCHE Friedrich — krajně reakční německý filosof, přímý obhájce buržoasního vykořisťování a agrese. [...] Celý Nietzschův světový názor prostupuje nenávist k „duchu revoluce“, k lidovým masám. [...] K zuřivosti ho přivádí již myšlenka socialismu.[4]
НИЦШЕ Фридрих — крайне реакционный немецкий философ-идеалист, откровенный апологет буржуазной эксплуатации и агрессии. ... Всё мировоззрение Ницше проникнуто ненавистью к «духу революции», к народным массам. ... Его приводит в бешенство самая мысль о социализме.
NOVOTHOMISMUS — ...ideologická zbraň nejkrutější reakce v boji proti pokrokovým společenským a vědeckým idejím. [...] V období, kdy kapitalismus vstupuje do imperialistického stadia, vyhrabali ideologové zahnívajícího kapitalismu thomistickou scholastiku ze smetiště dějin. [...] A protože se Vatikán stal přímou agenturou amerických monopolistů, jsou novothomisté v různých zemích přisluhovači a hlasateli imperialistické reakce. [...] Agenti Vatikánu propagují bojovná hesla „křižáckého tažení“ proti SSSR a zemím lidové demokracie.[5]
НЕОТОМИЗМ, или НЕОФОМИЗМ — идеологическое оружие самой жестокой реакции в борьбе против передовых общественных и научных идей. [...] В период вступления капитализма в империалистическую фазу идеологи загнивающего капитализма извлекли томистскую схоластику из мусорной ямы истории. [...] Поскольку Ватикан превратился в прямую агентуру империализма США, неотомисты в разных странах выступают как прислужники и проповедники американской агрессии. [...] Агенты Ватикана пропагандируют воинственные лозунги «крестового похода» против СССР и стран народной демократии.

Kritika editovat

"Úchvatná" kniha, lepší než Jirotkův Saturnin. Vždycky, když je mi smutno, začtu se do téhle snůšky demagogie a ideologie. Kupodivu mě to vždycky pobaví. (dusty, 26.07.2012)

Databáze knih, Recenze knihy "Stručný filosofický slovník"

Odkazy editovat

Reference editovat

Literatura editovat

Externí odkazy editovat