Stranický sjezd

Stranický sjezd, též sněm, kongres nebo konvent, je ve většině politických stran jejich nejvyšším orgánem. Sjezd tvoří delegáti zvolení v nižších organizačních složkách (základních organizacích, místních sdruženích) podle předem stanoveného klíče.

Sjezd Strany zelených, který proběhl v prosinci 2009 v brněnské hale Morenda

Periodicitu sjezdů určují stanovy strany. Např. sjezdy Komunistické strana Československa se po roce 1931 scházely jen jednou za pět let,[1] byly organizované jako demonstrace síly a názorové jednoty.

Současné české strany mají většinou sjezdy v periodě jednoho roku (ODS, Zelení), dvou let (ANO, ČSSD, KDU-ČSL) až čtyř let (KSČM). Častým případem je každoroční střídání volebního sjezdu, na kterém je volen předseda a předsednictvo, se sjezdem programovým.

ReferenceEditovat