Strana mírného pokroku v mezích zákona

Česká satirická strana založena Jaroslavem Haškem

Strana mírného pokroku v mezích zákona byla satirická politická strana, kterou v roce 1911 založil český spisovatel Jaroslav Hašek.

Strana mírného pokroku v mezích zákona
Volební plakát z r. 1911
Volební plakát z r. 1911
Datum založení1911
PředsedaJaroslav Hašek
Ideologieanarchismus
recese
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Pamětní deska v Balbínově ulici v Praze

Vznik a působení stranyEditovat

Na jaře 1911 byly vypsány doplňovací volby do Říšské rady v obvodu Královské Vinohrady, které byly provázeny urputným volebním bojem.[1] V této situaci se v Haškově bohémské družině, která se scházela v hostinci pana Zvěřiny ve vinohradské Korunní ulici (v tzv. Kravíně), zrodil nápad založit novou politickou stranu a účastnit se volební kampaně.[2] Konkrétním iniciátorem byl Haškův přítel Eduard Drobílek,[pozn. 1] který též navrhl název strany.[5][6]

Hašek rozvinul tento nápad ve skvělou parodii a mystifikaci. Vystupoval jako kandidát strany, což ovšem nebylo míněno vážně, jeho kandidatura nebyla ani úředně ohlášena.[pozn. 2] Spolu s přáteli však uspořádal mohutnou volební kampaň kabaretního rázu a ve svých humorných vystoupeních („volebních projevech") parodoval dobová demagogická hesla a fráze.[2]

Do této recesistické strany se postupně zapojila řada tehdejších anarchistických básníků jako Josef Rosenzweig - Moir, Louis Křikava či Josef Mach, který složil i první hymnu strany,[9][10] dále např. František Langer,[11] Josef Lada a mnoho jiných. Stranickými středisky byly různé hostince a kavárny: hostinec U Zlatého litru na rohu Balbínovy a Mánesovy ulice, kde byla strana dle Haškova tvrzení založena, hostinec Kravín v Korunní ulici, v němž sídlil výkonný výbor strany,[12] [pozn. 3] dále restaurace U Svíčky, Slovanská kavárna (v nynější Anglické ulici)[14] a další podobné podniky. Na hospodské schůze navázala později vystoupení J. Haška a dalších členů strany v různých kabaretech (např. U bratří Makabejských,[15] posléze i v Longenově skupině v Montmartru).[16][pozn. 4]

Již v roce 1911 začal Hašek psát knihu Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona a v tomto díle dosti obšírně popsal historii pražské bohémy té doby; jde ovšem o satiru, v níž se mísí skutečnost s mystifikací.[2] Autor předal rukopis nakladateli v roce 1912, ten ho však neotiskl, protože obsahoval i satiry na některé tehdy vlivné osoby. Rukopis pak několikrát změnil majitele a občas z něj bylo pár kapitol otištěno. V úplnosti byl vydán až v roce 1963, tj. za 40 let po smrti Jaroslava Haška.[17]

V den voleb a včera, v úterý, hromadilo se množství lidí před hostincem U Zvěřinů v Korunní třídě na Královských Vinohradech. Všechna okna byla polepena těmito zvláštními plakáty:
– Odevzdejte co jeden muž hlasy pro našeho kandidáta strany mírného pokroku v mezích zákona, spisovatele p. Jaroslava Haška, jenž rozvinul v četných schůzích svůj bohatý program o zestátnění domovníků.
– Schází nám ještě 15 hlasů.
– V naší volební kanceláři obdržíte volební lístek pro voliče.
– Co nedostanete z Vídně, dostanete u nás.
– Dnes panychida za propadlé kandidáty.
– Zvolíte-li našeho kandidáta, slibujeme, že se ohradíme proti zemětřesení v Mexiku.
– Kdo dá hlas, obdrží malé kapesní akvárium atd.
O osudu této kandidatury není ničeho známo a ani c. k. tisková kancelář nevydala o ní zprávu. Kandidát hodlá však protestovat –

Čas (deník), denní kronika, číslo z 15. 6. 1911[18]

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Eduard Drobílek (1882–1919) nebyl literátem. V letech 1901–1904 studoval strojní inženýrství na České vysoké škole technické (nynější ČVUT), ale studia zanechal pro nedostatek finančních prostředků. V letech 1908–1919 byl písařem v kanceláři rektora České vysoké školy technické. Ve společnosti kolem Jaroslava Haška byl autorem i režisérem humoristických kabaretních čísel, nic však nepublikoval.[3] Jediným publikovaným literárním počinem E. Drobílka byl překlad první části Cervantesova Dona Quijota, který vyšel v roce 1914 (Vinohrady: A. Ipser, 1914. 304 s. Ipserova il. knihovna; I. cnb000564811). Tento překlad je však značně závislý na starším překladu A. Pikharta. Drobílek trpěl tuberkulózou a jeho oslabený organismus podlehl krátce po skončení války infekci, pravděpodobně španělské chřipce.[4]
 2. Zmíněné doplňovací volby se konaly 13. 6. 1911[7] a oficiálními kandidáty byli Václav Choc za stranu národně sociální, Emanuel Škatula za sociální demokraty a Viktor Dyk za stranu státoprávní. Zvolen byl Václav Choc.[8]
 3. O tomto hostinci se zpívá též v první sloce druhé hymny strany:
  „Spi, Havlíčku, v svém hrobečku,
  podívej se na tu naši smečku,
  shromážděnou v Kravíně!"[13]
 4. Text některých kabaretních her a scén, které sepsali členové strany mírného pokroku v mezích zákona, se zachoval. Tyto hry jsou otištěny v knize → HAŠEK, Jaroslav a LAISKE, Miroslav, ed. Větrný mlynář a jeho dcera: kabaretní scény a hry bohémské družiny Jaroslava Haška. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1976. 236 s. cnb000411218.

ReferenceEditovat

 1. HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. S. 455.
 2. a b c HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. S. 449.
 3. KNESL Augustin. Eduard Drobílek, přítel Jaroslava Haška. Zpráva o téměř zapomenutém pracovníku rektorátní kanceláře České vysoké školy technické v Praze. In: Acta polytechnica – Práce ČVUT v Praze, 3 (VI, 3), 1983, s. 35–64.
 4. ULIČNÝ, Miloslav. České verze Cervantesova Dona Quijota (1864–2015): překlady - adaptace - intelektuální krádeže = Versiones checas de Don Quijote (1864–2015): traducciones - adaptaciones - robos intelectuales. V Praze: Nová vlna, 2016. 187 s. ISBN 978-80-85845-53-2. [Kapitola „Haškův inspirátor Eduard Drobílek" je na str. 51–66.]
 5. HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. S. 464.
 6. MACH, Josef a SVOZIL, Bohumil, ed. Života běh: výbor z díla. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel, 1980. 126 s. cnb000136035. S. 73–76.
 7. MACH, Josef a SVOZIL, Bohumil, ed. Života běh: výbor z díla. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel, 1980. 126 s. cnb000136035. S. 74.
 8. HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. S. 455–456.
 9. MACH, Josef a SVOZIL, Bohumil, ed. Života běh: výbor z díla. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel, 1980. 126 s. cnb000136035. S. 76
 10. HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. [Text obou hymen strany je uveden na s. 461–462.]
 11. FORST, Vladimír, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl II/2 K–L. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. s. 597–1377.ISBN 80-200-0797-0. S. 1138.
 12. HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. S. 281.
 13. HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. S. 462.
 14. HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. S. 66.
 15. HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. S. 470.
 16. HAŠEK, Jaroslav a PYTLÍK, Radko, ed. Povídky. 1. svazek. Praha: Československý spisovatel, 1988. 431 s. cnb002448787. S. 421.
 17. HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. S. 454.
 18. Citujeme dle → HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545. [Uvedený citát z deníku Čas je otištěn v ediční poznámce na str. 456.]

LiteraturaEditovat

 • HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 471 s. cnb000139545.
 • HORA, Petr. Lidi, nedejte se, držím vám palce. Obrys-Kmen [online]. 2008-06-7 [cit. 2018-02-14]. Roč. 2008, čís. 23.. Dostupné online. 
 • MACH, Josef a SVOZIL, Bohumil, ed. Života běh: výbor z díla. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel, 1980. 126 s. cnb000136035. [Stať „Strana mírného pokroku v mezích zákona a jiné příhody s Haškem" je na s. 73–80.]

Externí odkazyEditovat