Stockholmská krvavá lázeň

Stockholmská krvavá lázeň je název, který se používá pro události ze dne 8.9. listopadu 1520, kdy dánský král Kristián II., s pomocí uppsalského arcibiskupa Gustava Trolleho, potlačil vzpouru švédské šlechty a měšťanstva proti dánské nadvládě. Král Kristián, s pomocí arcibiskupa Trolleho, pozval 7. listopadu, pod záminkou smírných jednání, do svého paláce ve Stockholmu přední odpůrce dánsko-švédské Kalmarské unie. Během noci byli hosté Kristiánovými vojáky zatčeni a ráno předvedeni před tribunál vedený arcibiskupem Trollem a dalšími preláty. Zatčení byli obžalováni ze zrady a kacířství, jednalo se v podstatě o inkviziční proces. Soud proběhl velmi rychle a padlo při něm 82 rozsudků smrti, mimo jiné i pro dva biskupy a 14 předních švédských šlechticů. Odsouzení byli v následujících dvou dnech veřejně popraveni na Velkém náměstí ve Stockholmu, jejich rodiny byly uvězněny a majetek nechal král Kristián zkonfiskovat. Odsouzené popravoval dánský kat Jörgen Homuth, biskupové a šlechtici byli sťati, další odsouzení oběšeni nebo upáleni. Na hranici skončilo i tělo Stena Stureho, bývalého regenta Švédska a hlavního Kristiánova odpůrce, který zahynul v únoru roku 1520. Tato událost se stala námětem známého románu Miky Waltariho Krvavá lázeň z roku 1948.

Stockholm Bloodbath.jpg

Externí odkazyEditovat