Stožár je solitérní svislé technické zařízení respektive osamělá kolmá stavba obvykle přísně speciálního účelu, která umožňuje umístění nějakého předmětu nebo zařízení do větší výšky nad zemský povrch. Jedná se dost často o vysoký štíhlý (zpravidla kovový) nosník kruhového průřezu.

Venkovní sloupy v běžné mluvě velmi často (a ne vždy zcela přesně či zcela správně) splývají s termínem stožár. Od běžného sloupu se ale stožár liší především tím, že bývá umístěn téměř výhradně ve venkovním prostředí mimo interiér budov a oproti sloupu mívá i menší nosnost – obecně je oproti sloupu štíhlejší a méně hmotný, nejedná se nikdy o stavební nosník respektive nosný sloup, který by byl součástí nějaké větší stavby.

Stožár může a nemusí být pevně zapuštěn do podkladové plochy, v případě, že není zapuštěn musí být vhodně fixován nejlépe masivní stabilizační trojnožkou.

Vlajkové stožáry Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Vlajkový stožár.

Jedno z nejběžnějších použití stožárů je pro vztyčování vlajkyvlajkový stožár nebo také žerď. Tento stožár bývá doplněn o systém vodících kladek a lankem s očky, které umožňuje vztyčování a snímání vlajky.

Anténní stožáry Editovat

Jiné běžné využití stožárů spočívá ve funkci anténních nosníků např. v zařízeních telekomunikačních služeb – telekomunikační stožár. Tyto telekomunikační stožáry nemusí být umístěny pouze na zemském povrchu. Mohou být umístěny např. na střechách vysokých budov nebo na palubách větších lodí s tím, že stožár na plachetní lodi nesoucí plachtoví se nazývá stěžeň.

Pro telekomunikační stožáry se využívá obvykle jeden ze dvou typů konstrukce – příhradové konstrukce, nebo jednodříkové rourové konstrukce.

Příhradové stožáry Editovat

 
stožáry vysokého napětí

Příhradové stožáry jsou navrženy šroubované, převážně z bezešvých trubek kruhového průřezu v kombinaci v některých případech s válcovanými úhelníky. Standardními součástmi stožárů jsou žebříky, vnější kabelová vedení a technologické plošiny.

Rourové stožáry Editovat

Rourové stožáry jsou navrženy z dílů vyrobených ze svařovaných velkoprůměrových rour. Spoje jednotlivých dílů jsou přírubové s vysokopevnostními šrouby. Standardními součástmi stožárů jsou žebříky, vnitřní kabelová vedení a technologické plošiny ve vrcholové části stožáru.

Telekomunikační stožáry jsou často stavěny jako víceúčelové věže, kdy stavba slouží zároveň jako rozhledna.

Osvětlovací stožár Editovat

Jedná se zpravidla o vysoký štíhlý nosník nesoucí osvětlovací prvky pro plošné osvětlování většího prostranství např. na nádraží, nebo na sportovním stadionu apod.

Dělíme na:

 • Stupňovité - bezpaticové
 • Stupňovité - paticové
 • Stožáry k přechodům
 • Kuželové stožáry
 • Jehlanové stožáry
 • Dekorativní stožáry
 • Železniční stožáry
 • Signalizační stožáry
 • Kamerové stožáry
 • Sklopné stožáry
 • Designové stožáry
 • Vlajkové stožáry
 • Atypické stožáry

[1]

[2]

Stožár trolejového vedení Editovat

 
Stožáry
 
Mobilní stožár pro upevnění tramvajové troleje, použitý při rekonstrukci trati v Zenklově ulici (Praha), duben 2012

Slouží pro zavěšení trolejového vedení na elektrifikovaných drahách (železnice, tramvaj, trolejbus). Na železnici jde často o takzvané příhradové stožáry. U tramvajových a trolejbusových vrchních vedení může být trolejový drát upevněn na převěsu (laně nataženém mezi stožáry nebo na výložníku (vodorovné trubkové konstrukci). Dosud je běžné používat pro zavěšení troleje také stožáry veřejného osvětlení. Některé stožáry nesou mimo troleje také napájecí kabel nebo jsou přizpůsobeny pro napínání troleje. Mají kladku a vedení pro zavěšení napínacího závaží. Existuje mobilní stožár, používaný při opravách trolejového vedení. Stožár běžné velikosti je připevněn do několikatunového betonového bloku. Při opravě jediného stožáru tak není nutné vyřadit z provozu celou trať.

Reference Editovat