Stejnosměrný proud

elektrický proud s konstantní polaritou
(přesměrováno z Stejnosměrné napětí)

Stejnosměrný proud je elektrický proud, který v čase nemění směr svého toku, na rozdíl od proudu střídavého.

Průběh napětí stejnosměrného obvodu

Zdroje stejnosměrného proudu editovat

Nejrozšířenější zdroje stejnosměrného proudu:

Směr stejnosměrného proudu editovat

Směr elektrického proudu je domluven od kladného k zápornému pólu zdroje (tzv. konvenční směr), bez ohledu na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj. Ve složených elektrických obvodech se směr proudu v jednotlivých větvích určí pomocí Kirchhoffových zákonů.

Výkon stejnosměrného proudu editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Elektrický výkon.

Rozvod stejnosměrného proudu editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Elektrická síť#Stejnosměrné sítě.

Použití stejnosměrného proudu editovat

Stejnosměrný proud byl historicky prvním využívaným druhem proudu. O jeho rozšíření se zasloužil svými vynálezy především Thomas Alva Edison, který stále lpěl na jeho využívání, i když se koncem 19. století se ukázalo, že pro přenos elektřiny na delší vzdálenosti se hodí více proud střídavý, podporovaný naopak Nikolou Teslou.

  • Stejnosměrný proud se používá pro trakční napájení v dopravě, tj. pro napájení hnacích vozidel (lokomotiv, trolejbusů, vozů metra či tramvají).
  • Stejnosměrný proud se využívá pro elektrolýzu nebo galvanické pokovování.
  • Stejnosměrný proud je nutné použít v obvodech, které využívají jeho vlastností – například proto, že obsahují součástky citlivé na směr proudu. To je například elektrolytický kondenzátor nebo tranzistor.

Pro přenos elektrické energie na větší vzdálenosti je ale většinou ekonomicky výhodnější střídavý proud.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 595 s. ISBN 978-80-246-2198-2. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat