Otevřít hlavní menu
Možná hledáte: Boltzmannova konstanta.

Stefanova-Boltzmannova konstanta je fyzikální konstanta, vyjadřující ve Stefanově-Boltzmannově zákonu úměru mezi zářivým výkonem jednotkové plochy absolutně černého tělesa a čtvrtou mocninou teploty.

Označuje se řeckým písmenem σ.

Její hodnota je:[1]

σ = 5,670 367(13)×10−8 W·m-2·K-4

Konstantu lze vyjádřit pomocí jiných fyzikálních konstant:

kde

je Boltzmannova konstanta,
je Planckova konstanta,
je redukovaná Planckova konstanta (Diracova konstanta),
je rychlost světla ve vakuu.

ReferenceEditovat

  1. Adjustace konstant CODATA 2014. Dostupné online. NIST, 2014 (anglicky)