Knihovna stdio.h (z anglického standard input output, což je standardní vstup a výstup) je základní knihovna jazyka C/C++. Tato knihovna se v C vkláda do hlavičky zdrojového kódu direktivnou #include <stdio.h>. Obdoba této knihovny v C++ je cstdio a vkládá se pomocí #include <cstdio>.

Funkce printfEditovat

Prostřednictvím této funkce může program komunikovat s uživatelem. Příkaz se zadává ve tvaru printf("~~");.

Mezi uvozovkami je vložen text, který se zobrazí uživateli. Mezi těmito uvozovkami můžou být tzv. escape sekvence umožňující zalamování řádků, backspace, vertikální a horizontální tabulátory i zvukovou výstrahu. Také je možné zde vložit proměnnou, za kterou se vloží číselná hodnota, jako například výstup předdefinované matematické operace.

Příklad zdrojového kódu pro funkci printfEditovat

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Ahoj světe");
}

Funkce scanfEditovat

Funkce scanf je funkce umožňující vkládat data. Tato funkce se zadává ve tvaru scanf("%f",&n);, kde %f udává jaký datový typ byl vložen (v tomto případě typ float, což je reálné číslo) a &x označuje předem definovanou proměnnou, pod kterou se uloží vložené číslo. Díky proměnným lze s těmito daty pracovat (vytvářet rovnice, podmínky a vkládat pohodlněji data do funkcí).

Příklad zdrojového kódu pro funkci scanfEditovat

#include <stdio.h>

int main()
{
  float x;
  printf("Napis cislo: ");
  scanf("%f", &x);
  printf("Zadal jste cislo %f", x);
  return 0;
}

Tabulka s přehledem nejpoužívanějších funkcíEditovat

Příkaz Popis
printf výstup v programu
scanf vstup v programu
stdin načtení dat ze souboru
stdout vytvoření souboru s výsledky
stderr chybový výstup
fopen otevření souboru
fclose zavření souboru
ferror při chybě program vrací, že návratová hodnota se nerovná 0

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat