Statistický soubor

Statistický soubor je konečná (neprázdná) množina objektů/dat, kterou chceme zkoumat. Konkrétní prvky této množiny statistického pozorování se nazývají prvky statistického souboru, též statistické jednotky, a pojí je jistá společná vlastnost – tzv. statistický nebo identifikační znak x, který je předmětem zkoumání (tedy to, co chceme měřit). Ke každé statistické jednotce tedy zjišťujeme hodnotu daného statistického znaku. Jednotlivé údaje znaku (hodnoty znaku) se značí x1, x2, …, xn, kdy znaky kvantitativní mají hodnoty vyjádřené čísly a znaky kvalitativní mají hodnoty vyjádřeny slovním popisem. Počet všech prvků statistického souboru se nazývá rozsah souboru n.[1][2][3]

Často může znak x nabývat určitého počtu r různých hodnot, které označíme x*1, x*2, …, x*r. Pro každou možnou hodnotu x*j pak zjistíme, kolikrát se vyskytla mezi x1, x2, …, xn. Tomuto počtu nj říkáme četnost hodnoty x*j. Součet četností všech možných hodnot znaku je roven .[1]

Počítáme-li aritmetický průměr z tabulky rozdělení četností, musíme každou hodnotu násobit její četností, tzn. použijeme vzorec .[1]

ReferenceEditovat

  1. a b c ČERMÁK, Pavel a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z matematiky. Vyd. 3. opr. Brno: Didaktis, 2004, 208 s. Odmaturuj!. ISBN 80-735-8014-4.
  2. Základy statistiky. Matematika polopatě — pro základní, střední a vysoké školy [online]. c2006-2013 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: http://www.matematika.cz/zaklady-statistiky
  3. MAREK, Jaroslav. Popisná statistika [online]. 17. 12. 2009 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: http://mant.upol.cz/soubory/MC/p13.pdf Archivováno 4. 1. 2014 na Wayback Machine

Související článkyEditovat