Starokatolická farnost Krásná Lípa

farnost starokatolické církve

Starokatolická farnost Krásná Lípa je bývalá farnost starokatolické církve. Existovala v letech 1908–1946.

Farnost Krásná Lípa (zaniklá)
Farář


Filiální obce farnosti:
Rumburk (1908–1945), Děčín-Podmokly (1908–1921)
Adresa
Údaje v infoboxu aktuální k prosinci 2013

V Krásné Lípě nejprve vznikla filiální obec farnosti Varnsdorf; první bohoslužby se konaly 6. dubna a oficiální založení obce 31. května 1890.[1] Roku 1898 zde byl ustaven samostatný duchovní správce, totiž Alois Paschek, který zde působil do roku 1918 a roku 1924 se stal prvním voleným biskupem starokatolické církve v ČSR.[1][2] 11. října 1908 byla filiální obec povýšena na samostatnou farnost.[1] V letech 1918–1923 farnost spravoval Eduard Gnendinger, druhým řádným farářem byl Franz Ewald Fuchs (1923–1939).[2] Od té doby zůstala farnost neobsazena a fakticky zanikla roku 1945 odsunem německého obyvatelstva.[1] Zanikla 28. července 1946, kdy byl počet starokatolických farností v Československu redukován na šest.[3]

Stavba starokatolického kostela (chrámu Spasitele) v Krásné Lípě začala 20. ledna 1900, byla vysvěcena 1. září 1901 a dokončena roku 1903; jednalo se o novogotickou stavbu podle návrhu Josefa J. Schmidta. V kostele se konaly i bohoslužby sboru německé evangelické církve, která v Krásné Lípě neměla vlastní kostel. Po druhé světové válce zůstal kostel ve vlastnictví starokatolické církve, byl však zabrán ke světským účelům (např. sklad benzinových nádrží), chátral a nakonec byl a roku 1971 zbořen.[1][4]

K farnosti náležely dvě filiální obce. Filiální obec v Rumburku vznikla již koncem roku 1879 a původně podléhala farnosti Varnsdorf, při zřízení farnosti v Krásné Lípě (tj. 11. října 1908) byla přifařena k ní a existovala do odsunu německého obyvatelstva.[5]

Filiální obec v Děčíně-Podmoklech vznikla roku 1891 sloučením místních skupin věřících konstituovaných v Podmoklech (1885), v Děčíně (1887) a v Ludvíkovicích-Folknářích (1888). Podléhala rovněž nejprve farnosti Varnsdorf a po jejím zřízení farnosti Krásná Lípa, oficiálním datem vzniku je však státní uznání 20. června 1910.[6] Roku 1921 se z ní stala samostatná farnost Děčín-Podmokly.[7]

ReferenceEditovat

  1. a b c d e NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a Slezska. Praha: Kalich, 2009. ISBN 978-80-7017-129-5. S. 242. 
  2. a b SIEHR, Josef. Alt-katholische Pfarrgemeinden des sudetendeutschen Bistums und deren geistliche von 1872-1945. In: PFISTER, Paul Franz. Alt-katlolischer Kalender und Jahrbuch 1953. Frankfurt am Main: Katholisches Bistum der Alt-Katholiken Deutschlands, 1953. Dostupné online. S. 16. (německy)
  3. LÉBLOVÁ, Marta. 20. století Starokatolické církve ve Varnsdorfu. S. 61–65. AntropeWebzin [online]. Západočeská univerzita v Plzni, 2006 [cit. 2013-05-11]. Roč. 2006, čís. 3, s. 61–65. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-06-06. 
  4. VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky. Praha: Baset, 2006. 296 s. ISBN 80-7340-082-0. S. 230. 
  5. Nešpor, s. 408.
  6. Nešpor, s. 121.
  7. KODLW. Vyhládka "Bohemie" na Šibeničním vrchu [online]. 2012-06-11 [cit. 2013-05-09]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat