Starokatolická farnost Arnultovice

farnost starokatolické církve

Starokatolická farnost Arnultovice je bývalá farnost starokatolické církve. Existovala v letech 1910–1946.

Farnost Arnultovice (zaniklá)
Původně starokatolický, dnes husitský kostel svatého Ducha v Arnultovicích u Nového Boru
Původně starokatolický, dnes husitský kostel svatého Ducha v Arnultovicích u Nového Boru
Farář


Filiální obce farnosti:
Mistrovice, Kamenický Šenov, Polevsko, Světec-Hostomice, Svor (okres Česká Lípa) (všechny 1910–1945)­
Adresa
Údaje v infoboxu aktuální k prosinci 2013

V Arnultovicích nejprve vznikl místní církevní spolek přidružený k farnosti Varnsdorf. Jednorázový přestup 268 věřících ke starokatolicismu byl výsledkem působení misionáře Antona Nittla a první bohoslužby se zde konaly 9. dubna 1887.[1] Roku 1892 zde byl ustaven samostatný duchovní správce a 30. června 1910 byla filiální obec povýšena na samostatnou farnost. Ta fakticky zanikla v letech 1945–1946 v důsledku odsunu německého obyvatelstva.[1] Formálně zanikla 28. července 1946, kdy byl počet starokatolických farností v Československu redukován na šest.[2]

Bohoslužby se od roku 1888 konaly v obecní hřbitovní kapli zasvěcené Panně Marii Ustavičné Pomoci z roku 1763, později starokatolíci vybudovali na stejném místě nový kostel zasvěcený svatému Duchu (vysvěcen 3. října 1897). Ten po zániku farnosti zůstal starokatolické církvi, která jej roku 1968 předala městu Nový Bor (s nímž byly Arnultovice spojeny). Kostel byl pak využíván jako řemeslnická dílna a jeho vnitřní zařízení bylo odstraněno. Roku 2006 jej město předalo Československé církve husitské, která ho opravila a užívá společně s Českobratrskou církví evangelickou.[1][3][4][5]

Do působnosti arnultovické starokatolické farnosti spadaly mj. filiální obce v Mistrovicích (založena 1877; tam byl roku 1897 vybudován starokatolický kostel sv. Andělů strážných, zbořený roku 1977)[6][7], Kamenickém Šenově[8], Polevsku (založena 1894, roku 1901 postavena kaple)[9], Světci-Hostomicích (založena 1894, 1901 neoficiálně přičleněna k Arnultovicím, 1910 státně potvrzená filiální obec; tam byl roku 1895 vybudován starokatolický kostel sv. Anny, zbořený roku 1978)[10][11] a Svoru (založena 1900)[12], vzniklé vesměs v poslední čtvrtině 19. století a zaniklé odsunem německého obyvatelstva po roce 1945.[1]

ReferenceEditovat

 1. a b c d NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a Slezska. Praha: Kalich, 2009. ISBN 978-80-7017-129-5. S. 319-320. 
 2. LÉBLOVÁ, Marta. 20. století Starokatolické církve ve Varnsdorfu. AntropeWebzin [online]. Západočeská univerzita v Plzni, 2006 [cit. 2013-05-11]. Roč. 2006, čís. 3, s. 61-65. Dostupné online. 
 3. Husův sbor Nový Bor – Církev Československá Husitská [online]. Nový Bor: Náboženská obec Církve československé husitské v Novém Boru, 2008 [cit. 2013-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-09-02. 
 4. Královéhradecká diecéze Církve československé husitské – Náboženská obec Nový Bor [online]. Hradec Králové: Královéhradecká diecéze Církve československé husitské [cit. 2013-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-28. 
 5. ATH / COENA. V Novém Boru - Arnultovicích ekumenicky posvětí kostel. Christner.cz [online]. 2008-04-29 [cit. 2013-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-05-10. 
 6. Nešpor, s. 293.
 7. VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky. Praha: Baset, 2006. 296 s. ISBN 80-7340-082-0. S. 111. 
 8. Nešpor, s. 217.
 9. Nešpor, s. 356.
 10. Nešpor, s. 448.
 11. Valenčík, s. 268.
 12. Nešpor. s. 449.