Stabilní řazení

(přesměrováno z Stabilní řadicí algoritmus)

Řadicí algoritmus je stabilní tehdy, jestliže po seřazení zachovává vzájemné pořadí prvků se stejným klíčem.

Jinými slovy: Mějme množinu prvků M. Pro každé dva prvky R a S o stejném klíči z této množiny platí, že pokud byl prvek R v neseřazené množině před prvkem S, pak je i v seřazené posloupnosti prvek R před prvkem S. Pokud tato vlastnost platí pro všechny možné množiny M, pak je algoritmus stabilní.

Příklady editovat

Řazení jmen a příjmení editovat

Mějme seznam jmen a příjmení reprezentovaný uspořádanou dvojicí  , kde   je jméno a   je příjmení. Seznam vypadá takto:  .

Po seřazení stabilním algoritmem bude výsledek vždy vypadat takto:  .

Pokud by byl použit nestabilní řadící algoritmus, výsledek by mohl vypadat takto:  .

Města a okresy editovat

Máme-li seznam českých měst seřazený abecedně dle názvu a necháme-li ho seřadit stabilním řadicím algoritmem dle okresů, budou v seznamu města seřazena dle okresů, ale v rámci každého okresu zůstane zachováno abecední řazení dle názvu. Pokud bychom použili algoritmus, který není stabilní, tak toto zaručeno nemáme.

Příklady stabilních algoritmů editovat