Střelná zbraň

zbraň určená pro boj na větší než kontaktní vzdálenost

Střelná zbraň je zařízení, které vysílá hmotné projektily na cíl. Účelem je zničení nebo poškození cíle. Nejrozšířenějším druhem střelných zbraní jsou v současné době palné zbraně.

Trebuchet na Château des Baux ve Francii

Střelná zbraň předává střele (projektilu) kinetickou energii, potřebnou k její dopravě a silovému působení na cíl. Silové působení může, ale nemusí být hlavním účinkem projektilu. Nejstarší střelné zbraně užívaly jako zdroj různě transformovanou a akumulovanou mechanickou energii lidských nebo i zvířecích svalů, palné zbraně využívají chemickou energii zápalné látky. Probíhá intenzivní výzkum využití dalších fyzikálních principů (elektromagnetický princip, plazmová děla, laserové zbraně) – zatím bez významnějších praktických aplikací.

Definice střelné zbraně v českém právu editovat

Střelná zbraň je zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost[1]. Vývoz vyžaduje povolení podle Nařízení vlády č. 230/2005 Sb. Bez povolení je podle trestního zákoníku výroba a přechovávání střelných zbraní nedovolené ozbrojování.

Základní rozdělení střelných zbraní editovat

Mechanické střelné zbraně editovat

Mechanická střelná zbraň je střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie[1].

Mechanické střelné zbraně využívají k nahromadění energie nejčastěji mechanické převody, páky nebo přechodnou deformaci pružin.

Patří mezi ně například:

Plynové střelné zbraně editovat

Plynová střelná zbraň je střelná zbraň, u které je funkce, výstřel náboje, odvozena od okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu.[1] Patří mezi ně:

 • Vzduchovka – využívá k pohonu střely vzduch mechanicky stlačený v okamžiku výstřelu
 • Větrovka – používá nádrž na stlačený vzduch. Např. historická zbraň Girandoni – rakouská vojenská opakovací větrovka vz. 1779, nebo současná Benjamin Marauder 6,35mm
 • CO2 – zbraně používající k pohonu jiný stlačený plyn (obvykle CO2)

Podle současného zákona o zbraních:

 • Paintbalová zbraň je plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.[1]

Palné střelné zbraně editovat

Palná zbraň je střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie výbušniny[1].

Palné střelné zbraně se dělí na:

 • kulové zbraně – Kulová zbraň je palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň[1].
 • brokové zbraně (brokovnice) – Broková zbraň je palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň[1].
 • kombinované palné zbraně – Kombinovaná zbraň je palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň[1].
 • signální palné zbraně – Signální zbraň je jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm[1].
 • expanzní palné zbraně – Expanzní zbraň je palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou[1].
  • akustické zbraně – poplašné nebo startovací pistole
  • plynovky – vystřelující plynové nábojky s dráždivou látkou

Související články editovat

Reference editovat

 1. a b c d e f g h i j Příloha k zákonu č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu

Externí odkazy editovat