Střední průmyslová škola

Střední průmyslová škola poskytuje formální vzdělání a je jedním typů střední školy v České republice (odpovídá 3. stupni v ISCED). Žáci na ní získají úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou především v technických oborech (strojírenství, elektrotechnika, informatika, stavebnictví), ale také v přidružených oborech ekonomických a managerských. Délka studia činí čtyři roky. Absolventi mohou nastoupit do praxe v technicko-hospodářských a ekonomických oborech nebo mohou dále studovat na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Typy středních průmyslových škol

editovat
  • dopravní
  • elektrotechnická
  • strojní
  • chemická
  • sdělovací techniky
  • stavební
  • uměleckoprůmyslová

Související články

editovat