Otevřít hlavní menu

Střední kvadratická rychlost

pojem z fyziky částic

Střední kvadratická rychlost je rychlost, jakou by musely mít všechny částice ideálního plynu, aby jejich celková kinetická energie byla taková, jaká je ve skutečnosti, tj. když jejich rychlosti jsou různé. Je to statistická veličina.

ZnačeníEditovat

VýpočetEditovat

Střední kvadratická rychlost vk je definována vztahem

 ,

kde součet pro všechny skupiny částic se stejnými rychlostmi, přičemž   je počet částic s rychlostí   a   je celkový počet částic, tzn.

 

Rychlosti částic úzce souvisejí s teplotou tělesa. Čím větší je teplota tělesa, tím větší je střední kvadratická rychlost částic. Pro plyny platí:

 ,

kde k je Boltzmannova konstanta, T je termodynamická teplota, m0 je hmotnost jedné částice.

Související článkyEditovat