Otevřít hlavní menu
Velký státní znak Lotyšska

Současný státní znak Lotyšska byl znovu přijat 27. února 1990. Jedná se o státní znak vytvořený po vyhlášení nezávislosti Lotyšské republiky 18. listopadu 1918 a oficiálně se používal od 15. června 1921 do vyhlášení Lotyšské SSR roku 1940. V současnosti používá Lotyšsko tři verze tohoto znaku.

Štít znaku je dělený a od středu polcený. V horním modrém poli je zlaté rostoucí slunce s 21 paprsky, které symbolizují 21 lotyšských okresů. V heraldicky pravém dolním poli je červený lev na bílém štítu zastupující historické regiony Kuronsko a Zemgale. V pravém dolním poli je stříbrný gryf s taseným mečem na červeném pozadí zastupující regiony Latgale a Livonsko. Tři zlaté hvězdy nad štítem symbolizují sjednocení všech tří historických zemí - Kuronska (včetně Zemgale), Livonska a Latgale - ve sjednocené Lotyšsko. Jako štítonoši jsou použiti červený lev a stříbrný gryf ze znaku stojící na dubových ratolestech, které jsou svázány stuhou v národních barvách.

Historický vývojEditovat

Znak Velkovévodství kuronského a zemgalského (1565-1737).
Znak Kuronské gubernie Ruského impéria (1878-1915).
Znak Lotyšské republiky (1918-1921).
Znak Lotyšské socialistické sovětské republiky (1918-1920).
Znak Lotyšské republiky (1921-1940).
Znak Lotyšské sovětské socialistické republiky (1940-1990).


Související článkyEditovat