Státní pečeť České republiky

Státní pečeť České republiky je podle zákona o státních symbolech jedním z oficiálních státních symbolů České republiky. Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky a používá se zvláště při významných událostech, jako je například stvrzení mezinárodních smluv nebo vydání pověřovacích listin diplomatickým zástupcům.[1][2]

Státní pečeť ČR

Popis editovat

Státní pečeť České republiky tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“. K pečetění se využívají pečetidla (typáře) o průměru 46 a 66 mm.[1][3]

Historie editovat

Pečeť vznikla z pečeti Českého království z let 14291432, vychází ze středověké tradice, kdy měl každý panovník svoji vlastní pečeť. Nejstarší státní pečeť v dnešním slova smyslu, tedy bez vazby na konkrétní osobu vládnoucího panovníka, nechali pořídit před polovinou 15. století představitelé husitů v rámci příprav na diplomatická jednání s cizinou. Tato nejstarší pečeť zobrazovala štít s dvouocasým lvem a latinský opis, jež ji označoval jako pečeť Koruny království českého. Štít s dvouocasým lvem se objevil také po roce 1918 na první provizorní pečeti nového Československa, kterou později nahradila velká a malá pečeť republiky. Od roku 1960 existovala jediná státní pečeť, zobrazující státní znak doplněný z obou stran lipovými ratolestmi o třech listech. Z tohoto vzoru vychází i současná podoba.[4]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky. In: Sbírka zákonů. 1993. Dostupné online. § 6. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů. 2001. Dostupné online. § 11. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  3. Státní pečeť [online]. ZLATÉ MINCE s.r.o. [cit. 2021-08-19]. Dostupné online. 
  4. Státní pečeť ČR [online]. Dny české státnosti o.p.s. [cit. 2021-08-19]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat