Srážky

hydrometeory, tedy částice vody dopadající na zem nebo kondenzované na zemském povrchu
(přesměrováno z Srážkový úhrn)
Tento článek je o meteorologickém jevu. Další významy jsou uvedeny na stránce Srážka.
Dlouhodobý denní průměr srážek
Rozdíl výparu a srážek v mm/den

Atmosférické srážky (či jen srážky) jsou pojem zahrnující velkou část hydrometeorů. Jedná se o soustavu částic vody, vzniklých kondenzací vodní páry nebo sublimací nebo podobně (například zdvižením větrem z povrchu země), které padají z atmosféry na zemský povrch či kondenzují přímo na zemském povrchu. Srážky jsou jednou z hlavních částí koloběhu vody v přírodě. Průměrné množství a frekvence srážek jsou důležitou charakteristikou zeměpisných oblastí a rozhodujícím faktorem pro úspěšné provozování zemědělství. Globálně spadne průměrně 2,7 mm srážek za den.[1] S růstem teploty poroste míra srážek i výparu.[2] V ČR pro model RCP 8.5 je předpovězen hlavně nárůst srážek v zimě a neznatelná změna v létě.[3] Světově průměrně spadne většina srážek na daném místě během doby 2 týdnů v roce.[4]

Příčiny srážekEditovat

 
Dešťové srážky
 • Orografické – srážky vznikající vynuceným výstupem vzduchu způsobeným tvarem terénu (orografií). Významné jsou především na horských překážkách.
 • Konvektivní – srážky způsobené výstupem vzduchu v důsledku konvekce, které vzniká při nerovnoměrném zahřívání zemského povrchu. Bublina zahřátého vzduchu, který má menší hustotu, vystupuje nahoru; stoupá, dokud je teplejší než okolní vzduch. Při dosažení hladiny kondenzace vzniknou kupovité oblaky. Při intenzivní konvenci se oblaka vyvíjí vertikálně do podoby bouřkového oblaku (typické v létě).
 • Cyklonální – srážky vznikající při výstupu vzduchu způsobeném celkovým pohybem vzduchových hmot.

Druhy srážekEditovat

Atmosférické srážkyEditovat

Usazené srážkyEditovat

Dělení podle skupenstvíEditovat

Kapalné srážkyEditovat

 • déšť
 • mrholení
 • rosa

Tuhé srážkyEditovat

 • mrznoucí déšť
 • mrznoucí mrholení
 • sníh
 • sněhové krupky
 • sněhová zrna
 • zmrzlý déšť
 • krupky
 • kroupy
 • ledové jehličky
 • zmrzlá rosa
 • jíní
 • námraza
 • ledovka

Srážky smíšenéEditovat

Při teplotách lehce nad 0 °C.

Srážky pevné (sněhové, ledové)Editovat

Při teplotách pod 0 °C

Měření srážekEditovat

 
Srážkoměr

Lze sledovat dobu trvání, intenzitu i prosté množství srážek. Množství srážek bývá udáváno v milimetrech kapalné vody spadlé na zemský povrch (1 mm = 1 l/m²). Sníh či kroupy zachycené srážkoměrem je proto třeba před měřením nechat roztát. Výraz srážkoměr může odkazovat na různá zařízení. Přístroj k měření úhrnu srážek se nazývá hyetometr. Velmi zjednodušeně jej lze popsat jako nádobu s nálevkou. Přístroj zaznamenávající časový průběh dešťových srážek (např. pomocí plováku) bývá označován termínem ombrograf. Přístroj na zjišťování množství rosy má název drosometr (může mít podobu síťky spojené s vahami). V současnosti se ke sledování intenzity srážek široce využívá meteorologických radarů.

Srážkový úhrn je charakterizován jako výška vodního sloupce srážek za určitý časový úsek. Obvykle bývá uváděn v jednotkách mm/hod, mm/rok.

Orografické překážkyEditovat

Stojí-li v cestě převládajícímu směru větrného proudění horské pásmo, vypadne převážná většina srážek (zejména dešťových) na návětrné straně a v závětří hor tak vzniká srážkový stín. Typickým příkladem takto orograficky zeslabených srážek může být Žatecko a Roudnicko v závětří Krušných hor a Českého středohoří, kde roční úhrn srážek dosahuje pouze kolem 450 mm/rok. Naopak příkladem zesílených srážek na návětrné straně jsou Jizerské hory, zejména severozápadně orientované údolí říčky Smědé, na jehož konci dosahují průměrné roční úhrny kolem 1700 mm, což je nejvíce v celé České republice.

Průměrný úhrn srážek se zvyšuje s nadmořskou výškou a maxima dosahuje (ve středoevropských podmínkách - například v Alpách či Tatrách) v nadmořské výšce kolem 2500 m n. m. Nad touto hranicí se projevuje takzvaná inverze srážek, tedy pokles srážkových úhrnů.

Rozdělení intenzit srážekEditovat

Rozdělení intenzit srážek
intenzita déšť (mm/h resp. kg/m²/h) sněžení (cm/h)
velmi slabá neměřitelné množství jednotlivé vločky, které nepokrývají celý exponovaný povrch bez ohledu na délku trvání jevu
slabá 0,1 – 2,5 <0,5 : neovlivňuje dohlednost
mírná 2,6 – 8 0,6 – 4 : dohlednost již mírně zhoršená
silná 8 – 40 >4 : dohlednost zhoršená již na 500 m
velmi silná >40 krátkodobé intenzivní sněhové přeháňky – dohlednost pod 500 m

ReferenceEditovat

 1. https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/gpcp-monthly-global-precipitation-climatology-project - GPCP (MONTHLY): GLOBAL PRECIPITATION CLIMATOLOGY PROJECT
 2. https://phys.org/news/2016-03-global-world-driest-areas.html - Global warming increases rain in world's driest areas
 3. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/european-precipitation-2/assessment - What is the trend in precipitation across Europe?
 4. https://phys.org/news/2018-11-world-annual-precipitation-falls-days.html - Half of the world's annual precipitation falls in just 12 days, new study finds

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat