Správní archiv

druh archivu

Správní archiv (také meziarchiv, něm. Verwaltungsarchiv, angl. record centre, ru. ведомственный архив) je označení pro typ archivu tvořící mezistupeň mezi spisovnou původce a koncovým archivem (přesná podoba tohoto mezičlánku se místně i dobově může značně odlišovat). Ve správním archivu, podobně jako ve spisovně, nejsou uloženy spisy ještě trvale a do budoucna se u nich předpokládá skartace, nicméně se zde shromažďují spisy s velmi dlouhou skartační lhůtou, u kterých je nutné zajistit dlouhodobé skladování a často zde již může započít skartace a archivní pořádání zde uložených dokumentů.

V českém archivnictví byl správní archiv pevně vymezen až archivním zákonem v roce 2004 (již od poloviny 20. století byl znám a nejvíce mu odpovídaly zřizované ústřední spisovny) a podle něj si správní archiv zřizuje původce, aby také dohlížel na jeho spisovou službu. Vedle správního archivu si může původce také zřídit soukromý archiv, který slouží jako plnohodnotný koncový archiv.

LiteraturaEditovat

  • Čechová, Gabriela et al. Archivní příručka. 2. nezměněné vydání. Praha, 1971, s. 17-18.