Sportovní areál

areál určený pro sportování

Sportovní areál je soubor budov a technického vybavení soustředěných na jediném místě tak, aby umožnily provozování sportovních aktivit.

Velkoměstské koupaliště
Golfové hřiště
Akvapark v Malajsii
Lyžařský areál

Použitá terminologie Editovat

Terminologie není zatím ustálená. Pod název sportovní areál se vejde jak jednoduché koupaliště doplněné stánkem s občerstvením, tak mnohahektarový lyžařský areál. Vždy jde ale o zařízení určená pro sportovní využití běžné veřejnosti. Stavby určené k produkcím malých skupinek profesionálních sportovců pro mnohonásobně početnější publikum přihlížejících diváků bývají označovány spíše jako arény nebo stadiony.

Umístění sportovního areálu Editovat

Umístění je podřízeno vhodným přírodním podmínkám pro vybudování vlastního sportoviště, obslužných provozů a dopravní dostupností. Některé typy sportovních areálů jsou na přírodních podmínkách zcela závislé. Typický příklad jsou lyžařské sjezdovky a jachetní přístavy. Aquaparky, tenisové kurty nebo fitcentra jsou naopak často součástí nákupních center a těží ze synergie právě s ostatními početně navštěvovanými atrakcemi jako jsou multikina a hypermarkety. Jinými slovy: některé typy sportovních areálů nutí návštěvníky, aby přišli za nimi, jiné typy přicházejí za svými návštěvníky.

Co najdeme ve sportovním areálu Editovat

  • Samozřejmě vlastní sportoviště, tedy lyžařskou sjezdovku, bazén, tělocvičnu. K tomu nezbytné prostory pro návštěvníky jako jsou šatny, umývárny. Dále pak technické zázemí nutné pro provozování sportu. K lyžařské sjezdovce patří lyžařský vlek, sněhová děla, stroje na úpravu sjezdovky. Plavecký bazén se neobejde bez zařízení na úpravu a filtraci vody, výkonného vytápěcího a větracího zařízení.
  • Zázemí, bez kterého není provozování areálu možné. Nápadná bývá pokladna anebo recepce, prostě místo, kde se vybírá vstupné. Často na tuto část navazují prostory pro obslužný personál celého areálu.
  • Doplňkové služby, které ze sportoviště dělají sportovní areál

Běžně se vyskytující typy sportovních areálů Editovat

Související články Editovat

Literatura Editovat

  • Jitka Paroubková, Jan Paroubek; Nauka o budovách 40/41 Občanské stavby 2 Stavby pro sport. Praha: ČVUT, Stavební fakulta, 1998. 75, 60, 24 s. ISBN 80-01-01865-2.
  • Vorel, Miroslav. Stavby pro tělovýchovu a sport: Skripta pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. 261 s. ISBN 80-7066-388-X.