Otevřít hlavní menu

Spolek Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je dobrovolná nezisková nevládní organizace, která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška.

Právní forma spolek
Založeno září 1992
Předseda Jiří Dlouhý
Adresa Krkonošská 1474/1, Praha, 120 00, Česko
IČO 47608277
Další informace
Web http://www.stuz.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Obsah

Cíle STUŽEditovat

Základním cílem STUŽ je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím. Svou činnost zaměřuje STUŽ na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod na trvalou udržitelnost chápe jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím ekologickou krizi. Podle STUŽ si přechod společnosti na trvale udržitelný způsob života v budoucích několika desetiletích vyžádá zásadní společenské změny. Jedním z cílů je i studium společenských aspektů a rizik předpokládaných budoucích změn.

Představitelé STUŽEditovat

Vedení STUŽ je tvořeno sedmičlenným předsednictvem v čele s předsedou Jiřím Dlouhým.[1]

Členy čestného předsednictva STUŽ jsou významné osobností, např. Blanka Bohdanová, Martin Bojar, Jan Cimický, Táňa Fischerová, Fedor Gál, Mikuláš Huba, Jaroslav Hutka, Jiřina Juláková, Jan Kačer, Erazim Kohák, Hana Librová, Jaroslav Stoklasa, Jana Štroblová.

Činnost STUŽEditovat

STUŽ vyvíjí činnost i v regionech prostřednictvím regionálních poboček a skupin (chomutovská, východočeská, karlovarská, českolipská, jihočeská) a je členem několika českých i mezinárodních asociací, např. Zeleného kruhu, European Environmental Bureau (EEB), Health and Environment Aliance (HEAL). Každý měsíc STUŽ pořádá odborné semináře pro své členy i veřejnost na aktuální témata.

Publikační činnostEditovat

Dvakrát ročně vydává tištěný i elektronický Zpravodaj STUŽ.[2]

Příležitostně vydává STUŽ i neperiodické publikace, např:

TémataEditovat

STUŽ vyjadřovala např. k projednávaným evropským směrnicím o chemické politice (REACH)[3], o odpadech[4], o kvalitě ovzduší[5] nebo o pesticidech[6], k problematice kácení stromů v okolí silnic [7] nebo k návrhu Politiky územního rozvoje[8].

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat