Společná kyčelní žíla

(přesměrováno z Společné kyčelní žíly)

Společná kyčelní žíla (latinsky: Vena iliaca communis dextra et sinistra) vzniká soutokem zevní (vena iliaca externa) a vnitřní kyčelní žíly (vena iliaca interna) v úrovni pátého bederního obratle. Odvádí odkysličenou krev z pánve a dolních končetin. Soutokem vena iliaca communis dextra a sinistra vzniká dolní dutá žíla (vena cava inferior). Společná kyčelní žíla běží podél společné tepny kyčelní (arteria iliaca communis).

Žíla: Společná kyčelní žíla
Společná kyčelní žíla uprostřed. Gray's Anatomy, 1918
Společná kyčelní žíla uprostřed. Gray's Anatomy, 1918
LatinskyVena iliaca communis
Gray677
Povodípánev a dolní končetiny
Přítoky
Ústí do

Větve společné kyčelní žíly jsou:

Poznámky editovat