Spektrální intenzita záření

Spektrální intenzita záření je spektrální radiometrická veličina, která pro danou vlnovou délku (resp. frekvenci) záření vyjadřuje, jaký zářivý tok na jednotku vlnové délky (resp. frekvence) prochází jednotkou plochy. Odpovídající integrální radiometrická veličina udávající součet přes celé spektrum je intenzita záření.

Značí se:

s jednotkou watt na metr3 pro spektrum podle vlnové délky,
s jednotkou watt na metr čtvereční a hertz pro spektrum podle frekvence.
Poznámka: Stejná značka se používá také pro zcela jinou veličinu s jinou jednotkou: spektrální zářivost


Při popisu určitých situací spektrální intenzita záření dostává specifičtější názvy:

Název veličiny Značka Je spektrální intenzita záření...
spektrální intenzita vyzařování,
spektrální zářivá emitance,
spektrální zářivá exitance

...emitovaného povrchem zdroje
spektrální radiozita ...emitovaného + odraženého povrchem tělesa
spektrální ozářenost,
spektrální (intenzita) ozáření
...dopadajícího na povrch tělesa