Makro (software): Porovnání verzí

Odebráno 151 bajtů ,  před 9 lety
Selection.Copy
Range("M2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesxlPasteValuesFor n = 1 To Range("M1").Value
 
For n = 1 To Range("M1").Value
Sheets(n).Activate
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveCell.FormulaR1C1 = Str(p - 1)
ActiveSheet.Name = Range("D4").Value
 
Range("A2").FormulaR1C1 = "Objednávka"
Range("A5").FormulaR1C1 = "Dle domluvy objednáváme dle smluvených jednotkových cen uvedených níže následující služby:"
Range("D9").FormulaR1C1 = "Valero, s. r. o."
Range("D10").FormulaR1C1 = "28291565/CZ28291565"
 
 
Range("A1:D1").Merge
Range("A5:B7").Merge
.VerticalAlignment = xlTop
End With
 
 
 
 
 
 
Sheets("0").Range("L2:L5").Copy
ActiveSheet.Select
Range("A31").Select
ActiveSheet.Paste
 
Sheets("0").Range("L11:L13").Copy
ActiveSheet.Select
Range("B9:B11").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("A:A").ColumnWidth = 26
Columns("B:B").ColumnWidth = 10
Columns("C:C").ColumnWidth = 20
Columns("D:D").ColumnWidth = 30
 
Rows("1:1").RowHeight = 55
Rows("2:2").RowHeight = 30
Rows("21:21").RowHeight = 30
Rows("31:31").RowHeight = 30
 
Range("A2").Select
With Selection.Font
.Size = 10
.Underline = True
End With
Range("B14:B17, A20:A21, A24:A27, A31, A34, A36").Select
With Selection.Font
.Size = 10
End With
 
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$D$40"
With ActiveSheet.PageSetup
.AlignMarginsHeaderFooter = True
End With
Next
Next n
Next
Next n
 
==Alternativní jazyky==
4

editace