Otevřít hlavní menu

Změny

odkaz
 
Podle citované vyhlášky je předmětem ochrany v památkových zónách:
*historický [[půdorys]] a jemu odpovídající prostorová a hmotná skladba,
*urbanistická struktura, uliční interiéry spolu s povrchy komunikací (zejména mozaiková dlažba chodníků, historická komunikační dlažba), charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků,
*historické podzemní prostory (zejména historické sklepy s klenbami, štoly apod.),